Statsbygg får kritikk for kjempeprosjekt på Ås. Det meste ble dyrere enn planlagt.
LUKK

Statsbygg får kritikk for kjempeprosjekt på Ås. Det meste ble dyrere enn planlagt.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 7. januar 2022 kl. 11:20

Mye gikk galt da Statsbygg skulle samlokalisere veterinærmiljøene til Ås, viser evaluering. – Viktig at vi har god kontroll på hvordan vi bruker skattebetalernes penger, sier statsråd Ola Borten Moe.

Det dreier seg om Statsbyggs største byggeprosjekt noensinne. Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet (VI) flyttet fra Adamstuen til Ås i 2021, to år på overtid.

Nå får Statsbygg i en ekstern evaluering kritikk for hvordan de har håndtert Campus Ås-prosjektet.

«Evalueringen peker på at det meste i prosjektet har blitt dyrere enn planlagt», skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Da Stortinget i 2013 ga klarsignal for prosjektet i 2013, var Campus Ås Campus Ås estimert til å koste rundt 7,2 milliarder kroner i dagens priser.

Men ifølge evalueringen, som er gjort av konsulenter i Dovre Group, har byggeprosjektet endt opp med å koste mer enn 8,5 milliarder kroner. 

Konsulentene mener at Statsbygg gjennomgående har undervurdert kompleksiteten, omfanget, kravene til smittevern og utgiftene, og i for liten grad sett helheten i prosjektet. Samtidig burde Kunnskapsdepartementet hatt bedre rutiner for å håndtere avvik underveis, mener de.

– Vi har uten tvil fått et bygg med verdensledende fasiliteter for veterinærmiljøene på Campus Ås, men Regjeringen ser alvorlig på at byggeprosjektet ble betydelig dyrere enn planlagt. Det er viktig at vi har god kontroll på hvordan vi bruker skattebetalernes penger, sier forsknings og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Fakta: Dette er Campus Ås

  • Campus Ås er Norges største tverrfaglige fagmiljø innen miljø- og biovitenskap.
  • Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet (VI) flyttet fra Adamstuen til Ås i 2021.
  • Nye Campus Ås består av de syv fakultetene ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), inkludert Veterinærhøyskolen og Veterinærinstituttet.
  • Nye Campus Ås er et nybygg med brutto funksjonsareal på rundt  63 000 m2. Prosjektet består av åtte bygninger og rundt 2400 rom. 
  • Bygningene inneholder blant annet laboratorier, dyrehospital, akvarier og andre spesialrom med veterinærmedisinsk utstyr til forskning, diagnostisering og behandling av dyr.

Kilde: Kunnskapsdepartementet