Stor vekst i fuskesaker i 2020
LUKK
Annonse
Annonse

Stor vekst i fuskesaker i 2020

Av Lina Christensen

Publisert 23. mars 2021

Klagenemndene ved ti universiteter og fire statlige høyskoler behandlet 735 fuskesaker i fjor. Det er en økning på 54 prosent.

Koronapandemien førte til omlegging til digital undervisning på rekordtid. I tillegg måtte mange eksamener gjennomføres som digitale hjemmeeksamener.

Nå begynner vi å se konsekvensene av den digitale studiehverdagen. Forskerforum har tidligere skrevet om at strykprosenten aldri har vært lavere enn i 2020. Det har heller aldri vært så mange som har fått karakteren A som i fjor.

Annonse

Nå har Khrono kartlagt hvor mye fusk som ble oppdaget i 2020: Klagenemndene ved ti universiteter og fire statlige høyskoler behandlet 735 fuskesaker i fjor. Tallet året før var 476. Det er en økning på 54 prosent.

Stor økning, men liten totalandel

Ifølge nettavisen betyr dette at 735 studenter fikk annullert sin eksamen, eller ble utestengt for ett eller to semestre.

Tallene er hentet inn fra årsrapporter fra klagenemndene og direkte fra universiteter og høyskoler.

Khrono presiserer at selv om veksten er stor, så ble det avlagt mange hundre tusen eksamener i 2020. Den totale fuskeandelen er altså liten, selv om den er økende. Fuskesakene som dukket opp på slutten av 2020 blir heller ikke behandlet i klagenemnden før våren 2021, og er dermed ikke med i denne statistikken.

Mulig årsak: Bruk av plagiatkontroll

Flest fuskesaker hadde Universitetet i Sørøst Norge. Der ble det meldt om 117 saker, en økning på over 90 prosent fra 2019.

— Universitetet har særlig sett stor økning i antall fuskesaker i 2020. Bruk av plagiatkontroll/Urkund ved alle arbeidskrav og eksamener kan ha medvirket til at det har blitt avdekket et større omfang av fusk enn tidligere, skriver viserektor for utdanning, Ingvild Marheim Larsen, i en kommentar i klagenemndas rapport.

Urkund er et tekstgjenkjenningsverktøy som kan brukes til plagiatkontroll.