Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Stortinget er bekymret for høy midlertidighet

Av Jørgen Svarstad

Publisert 23. februar 2017

– Forventer at regjeringen intensiverer arbeidet med å redusere andelen midlertidige stillinger.

Torsdag vedtar Stortinget en ny lov om forskningsetikk. Kirke- utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget behandlet saken forrige uke.

Det er mange midlertidig ansatte ved universiteter og høyskoler, rundt hver femte vitenskapelige ansatte har ikke fast jobb. Og i merknadene til innstillingen vier forskningspolitikerne stor plass til dette.

Komiteens flertall (Høyre, Frp, KrF og Venstre) skriver at de deler Forskerforbundets bekymring for den høye andelen midlertidige ansettelser. «Flertallet mener at det i den situasjonen Norge er i nå, med et økende behov for omstilling, innovasjon og fremtidig verdiskaping, er viktig å gi forskere og akademikere både frihet og trygghet til å forske og arbeide selvstendig. Flertallet mener at jobbtrygghet, i betydningen faste stillinger, vil være et viktig verktøy her», står det i merknaden.

Les også: Rekordmange midlertidige: – Det er altfor høyt, og det skal ned 

Forventer handling 

Politikerne fra regjeringspartiene og støttepartiene forventer handling fra regjeringen:

«Flertallet forventer derfor at regjeringen vil intensivere arbeidet for å redusere andelen midlertidige stillinger for vitenskapelig ansatte i universitets- og høyskolesektoren», heter det. De skriver at de imøteser behandlingen av en ny lov om statsansatte senere i år.

–   Dette er meget gledelige signaler i arbeidet for lavere midlertidighet i universitets- og høgskolesektoren, og også en viktig del av arbeidet for forskningsetikk og akademisk frihet, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad i en uttalelse.  

Les også: –De tør ikke heve røsten i frykt for å ikke få forlengelse. De frykter å varsle om saker fordi det kan ødelegge egen karriere.

– Utfordrer ikke forskningsetikken 

Forskerforbundet har også hevdet at en utrygg jobbsituasjon for forskere kan gå utover den akademiske friheten og «forskningens uhildethet». Men dette var ikke komiteen enig i.

«Flertallet mener belegget for påstanden om at midlertidige ansettelser i seg selv utfordrer forskningsetikken, er tvilsomt», mener politikerne fra de fire partiene.

Målet med den nye loven er å styrke det forskningsetiske arbeidet i norsk forskning gjennom en lovfesting av forskernes og forskningsinstitusjonenes ansvar.

Les også: