Stortinget må bevilge midler til unge forskertalenter
LUKK
Annonse
Annonse

Frirpo 2023:

Stortinget må bevilge midler til unge forskertalenter

Av Universitets- og høgskolerådet v/Sunniva Whittaker, Forskerforbundet v/Guro Elisabeth Lind, Akademikerne v/Lise Lyngsnes Randeberg og Akademiet for yngre forskere v/Nils Hallvard Korsvoll

Publisert 28. oktober 2022 kl. 10:47

Vi ønsker å gi et tydelig signal til SV som skal forhandle på plass en budsjettavtale med regjeringen at dette er viktig, skriver fire organisasjoner knyttet til forskning.

Kuttene for forskning blir store dersom regjeringen får gjennomslag for sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Forslaget innebærer en anslått realnedgang på 1,1 prosent i offentlige bevilgninger til Forskning og utvikling. Dette bekymrer oss, i en tid der Norge burde investere i kunnskap.  

Pandemien viste hvor viktig kunnskap er for samfunnets beredskap og evne til å finne løsninger i en global krisesituasjon. Nå står vi overfor krig i Europa, energikrise og klimakrise, tilbakegang i økonomien og kanskje økende arbeidsledighet. Å bygge kunnskap, kompetanse og forskningsmiljøer som forstår og bidrar til å løse disse samfunnsutfordringene er avgjørende for Norges totalberedskap.

Fra over 900 millioner til 0 i 2023!

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er et sentralt virkemiddel for å fremme banebrytende, fremragende forskning. Forskningsrådet hadde opprinnelig lyst ut 970 mill. kroner til FRIPRO i 2022, men måtte redusere tildelingen med 20 prosent. Midler til FRIPRO lyses ut årlig, men i 2023 blir utlysningen satt på pause.

FRIPRO retter seg mot forskere i ulike stadier av karrieren. For eksempel kan yngre forskere søke om Forskerprosjekt for unge talenter. Konkurransen er i utgangspunktet hard, og dersom det ikke utlyses noen midler i 2023, risikerer Norge å gå glipp av mange forskertalenter.

Statsbudsjettet 2023

Vi er fornøyde med at Forskningsrådet også i 2023 gis fullmakter til å overføre midler mellom ulike poster i sitt budsjett. Det vil bidra til å løse en vanskelig og akutt situasjon. Reduserte utlysninger, som følge av overforbruket i tidligere år, er likevel svært uheldig.  Dette er dramatisk for en rekke forskningsmiljøer i UH-sektoren, og da spesielt yngre forskere.

På bakgrunn av dette vil vi be om at Stortinget bevilger 200 millioner kroner til en begrenset utlysning av FRIPRO også i 2023.

  • Les også: