Studentene velger annerledes
Annonse
Annonse

Studentene velger annerledes

Av Forskerforum

Publisert 15. mars 2016

På få år har studenters studievalg tatt en krapp vending. Det kan få konsekvenser for flere fag.

Studentene velger i mindre grad myke fag med dårlige jobbutsikter og i større grad tryggere profesjonsfag, skriver Morgenbladet.

Avisen har sammenliknet opptakskravene fra 2009 og 2015 som mål på studietilstrømmingen. Sammenlikningen viser at flere humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, som mediefag, drama, teater og sosialantropologi, rykker ned på studentenes ønskeliste. Lektor, jus, pleieyrker, økonomi og administrasjon er derimot mer populære i 2015.

Arbeidsledighet og usikkerhet

Ifølge Morgenbladet har opptakskravene til lærerutdanningene økt med nærmere seks karakterpoeng, mens jusutdanningene har økt med fem og sykepleier og vernepleier har økt med mer enn fire poeng.

– I perioder med økt arbeidsledighet og usikkerhet, for eksempel i medieøkonomien, så ser vi at det gir seg utslag i søkerprofilen, og at de unge i dag kanskje er mer opptatt av å ta studier som sikrer en inngang til arbeidsmarkedet, sier Oddrun Samdal til avisen. Hun er viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen (UiB).

NTNU og Høgskolen i Oslo og Akershus bekrefter bildet. Flere peker på at dagens unge er preget av den offentlige diskusjonen om jobbutsikter og karrieremuligheter. 

Mange om benet i media

– Kanskje har det også gått opp for mange at det er flere om benet for å få attraktive stillinger – ikke minst innen media – enn de hadde forestilt seg. Det er jo spesielt der vi ser en sterk søkernedgang, sier Linda Lai, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Studentenes studievalg er heller ikke uten konsekvenser om trenden vedvarer.Samdal ved UiB sier at nedgangen kan føre til nedleggelse eller omorganisering av flere fag. Ved UiB har bachelorgraden i medievitenskap gått ned med elleve poeng. Også journalistikk og TV-produksjon opplever nedgang.