Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

To milliarder til Fripro-forskning

Av Forskerforum

Publisert 7. desember 2015

- Historisk løft for fri forskning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fakta

Toppforsk

  • del av Fripro i Forskningsrådet
  • 1 milliard kroner til utdeling
  • 172 søkere
  • 46 søknader fikk penger
  • 9 av søknadene hadde kvinnelig prosjektleder
  • ny tildeling om to år
 

– Dette er et historisk sterkt løft til fri forskning. Det vil sikre god langsiktig finansiering til forskningsmiljøer som har potensial for å utvikle seg til å bli internasjonalt ledende innenfor sine felt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Forskningsrådet gir totalt 1,96 milliarder kroner til Fri prosjektstøtte fra 2016. 960 millioner kroner fordeles nå, mens 1 milliard fordeles til Toppforsk-programmet i slutten av januar, melder Forskningsrådet.

Flere tildelinger i januar

I den kommende utdelingen er det innvilget støtte til 132 forskerprosjekter, unge forskertalenter og mobilitetsstipend gjennom programmet Fri prosjektstøtte (Fripro).

I tillegg vil det bli bevilget én milliard kroner til den nye satsingen Toppforsk, som også er en del av Fripro-programmet. Toppforsk er et spleiselag mellom universitetene, forskningsinstitusjonene og Kunnskapsdepartementet. Midlene deles ut av Forskningsrådet for å finansiere rundt 40 forskningsmiljøer som kan bli internasjonalt ledende. Universitetene og forskningsinstitusjonene er involvert i utvelgelsen av prosjekter som får tildeling, og endelig vedtak gjøres i slutten av januar 2016.

– Viktig for unge forskere

47 unge forskertalenter får midler til sine prosjekter i år. Det betyr at ca. 16 prosent av søkerne får innvilget støtte. Årets tildeling er den tredje i satsingen på unge forskertalenter og til sammen 156 unge forskertalenter har dermed fått midler i FRIPRO.

– Denne satsingen er viktig for å gjøre en forskerkarriere attraktiv for våre mest lovende, unge talenter. Her legger vi grunnlaget for fremragende forskningsmiljøer i fremtiden, sier Isaksen.

For andre gan deles det også ut mobilitetsstipend gjennom Fripro. Av 90 søkere får 14 tildelt stipend for å finansiere et forskeropphold utenlands.

– Dette er en gledelig utvikling. Det er et mål at flere norske forskere skal ta et forskningsopphold ved en utenlandsk institusjon. Mobilitetsstipendet gir unge forskere den muligheten. Med to år ute og ett år hjemme vil ambisiøse forskere som er helt i starten av sin karriere få en svært verdifull internasjonal erfaring, sier divisjonsdirektør i Forskningsrådet Anders Hanneborg.

Søkte om 11,6 milliarder

I alt er det sendt inn 1072 søknader til årets tildeling, med 12,5 prosents innvilgelsesrate. Inkludert Toppforsk er det behandlet 1277 søknader med et samlet søknadsbeløp på 11,6 milliarder kroner i denne runden.

Det innvilges:

  • 279 millioner kroner til 37 prosjekter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap
  • 422 millioner kroner til 60 prosjekter innenfor medisin, helse og biologi
  • 253 millioner kr til 35 prosjekter innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi

Prosjektene starter i 2016, og de fleste varer i tre eller fire år. Det gis også ca. 5 millioner kroner til 29 arrangementer. I tillegg kan det bli bevilget mer midler innenfor rammen av IKT-pluss.

Blant lederne for forskerprosjektene er det 23 kvinner og 48 menn, og for unge forskertalenter 18 kvinner og 29 menn. Mobilitetsstipendene tildeles 9 kvinner og 5 menn. Totalt er det imidlertid noe høyere innvilgelsesprosent for kvinner enn for menn i forhold til antall søknader, skriver Forskningsrådet.