UiB-ansatte skal fly mindre, men slipper bot hvis de reiser for mye
LUKK
Annonse
Annonse

UiB-ansatte skal fly mindre, men slipper bot hvis de reiser for mye

Av Lina Christensen

Publisert 29. november 2019

Universitetets interne reisevirksomheten skal halveres innen 2025. – En god start, sier klimaforsker Helge Drange.

Styret ved Universitetet i Bergen (UiB) har vedtatt en reisepolicy som skal redusere den interne reisevirksomheten. Målet er å halvere utslippene innen 2025, inkludert 10 prosent årlige utslippskutt. Vedtaket skal imidlertid ta hensyn til unge forskeres mulighet for å etablere relasjoner og bygge karriere, skriver På Høyden.

Strategien er del av et overordnet mål om å bli klimanøytrale innen 2030 og skal gjelde for perioden 2021 og 2025.

Annonse

– Styret har godkjent hovedtiltakene i klimastrategien. Vi skal ha en plan for reising, energieffektivisering av bygg, reduksjon av parkeringsplasser, og vi skal jobbe med innovative innkjøp, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm til Forskerforum.

– Meget optimistisk på UiBs vegne

Forsker ved UiB, Helge Drange, frontet tidligere i år et opprop for å halvere universitetets flyreiser innen 2025. Han er godt fornøyd med UiB vedtak om klimastrategi.

– Dette er i alle fall en god start. Jeg ser meget optimistisk på at UiB klarer å redusere fotavtrykket med 10 prosent per år. De første 40-50 prosentene er nok lettere enn de siste par titalls prosentene. Men slik vil det være for alle. Det viktigste er at en starter, og dette er en god start, sier han og viser til at man ofte klarer å kutte mer enn det man hadde sett for seg.

Kritiske til opprettelse av klimafond

I saksfremlegget ble det også foreslått et klimafond, der hvert enkelt fakultet skulle betale en avgift hvis de ikke overholdt retningslinjene. Det er imidlertid uklart hvordan fondet vil fungere.

– Her tror jeg vi må se på erfaringen etter ett til to år. Ellers er det avgjørende at prosessen er åpen og transparent, derfor er det betryggende at det blir en årlig statusfremlegging med diskusjon og revisjon, sier Drange.

Ifølge På Høyden var flere styremedlemmer kritiske til forslaget om å etablere et klimafond.

— Jeg er lite tilhenger av pisk, som dette klimafondet er. Dette blir det samme som i saken om innføring av bot for forsinket sensur. Ja, det er et lederansvar, men en skal ikke bruke pisk, sa eksternt styremedlem Marianne Møgster ifølge På Høyden.

Skal utrede klimafondet videre

Styret har derfor vedtatt at det skal arbeides med en ny sak, der intensjonen fortsatt er å etablere et klimafond, men med andre virkemidler.

– Vi kommer til å ta tak i det ganske fort. Enten på neste møte eller på marsmøtet, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm til Forskerforum.

Det skal blant annet jobbes med hvordan klimafondet både kan inkludere positive og negative insentiver for å redusere utslippene.

– Styret har i prinsippet sluttet opp om tanken om et klimafond, men vi må utrede dette videre, blant annet for å inkludere mer positive insentiver. Det kan for eksempel være en kombinasjon av skatt og kanskje også belønninger.

– Hva skjer videre?

– Vi har allerede startet prosessen. Nå vil det sendes noen rundskriv til fakulteter og enheter. Det vil settes ned arbeidsgrupper som skal operasjonalisere strategien. Så ambisjonen består, sier Bernstrøm.

  • Les også: