– Jeg er bekymret for utviklingen. Og jeg mener universitetet har et spesielt ansvar, sier klimaforsker Helge Drange.
LUKK

Flyreiser ved Universitetet i Bergen:

– Jeg er bekymret for utviklingen. Og jeg mener universitetet har et spesielt ansvar, sier klimaforsker Helge Drange.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 20. mars 2019 kl. 21:38

Universitetet i Bergen vil halvere antall flyreiser. Blant annet vurderer de å innføre en egen skatt på flyreiser.

Forskere jobber internasjonalt. Mange flyr utenlands til forskningskonferanser, foredrag og feltarbeid flere ganger i året. Men nå jobber flere universiteter med hvordan de kan få sine ansatte til å fly mindre.

Ved Universitetet i Bergen (UiB) er dette høyt på agendaen. Der fronter den profilerte klimaforskeren Helge Drange et opprop som krever en halvering av universitetets flyreiser innen 2025.

– Jeg jobber med klima og klimaforskning og er bekymret for utviklingen. Og jeg mener universitetet har et spesielt ansvar for å overføre faglig kunnskap til virkeligheten, sier han til Forskerforum.

Han er professor og klimaforsker ved Bjerknessenteret og UiB.

– Særlig har vi et ansvar overfor studentene ved å vise at det er mulig å være i en organisasjon som tar klima- og miljøutfordringene på alvor. Jeg mener det er en del av vårt samfunnsoppdrag, sier han.

Også ved Universitetet i  Oslo krever ansatte i et opprop en halvering av flyreisene. Les mer om dette her. 

Halvere antall flyreiser ved UiB

Men ledelsen i Bergen er med på notene. Universitetsstyret skal snart vedta nye retningslinjer for reising.

– Det ligger i kortene at man skal stramme på flyreiser, sier direktør Kjell Bernstrøm til Forskerforum.

– Det man diskuterer er å halvere antall flyreiser på fem-seks år. Men det må balanseres mot at vi er et forskningsuniversitet. Det er ikke snakk om å stoppe flyreiser, sier han.

Også rektor Dag Rune Olsen sa på mandag til NRK at en halvering av flyreisene innen 2025 kan være realistisk.

Foreslår skatt på flyreiser 

En intern komite kommer i april med forslag til universitetsstyret om hvordan UiB kan redusere sitt klimaavtrykk. Å redusere flyreiser er en del av dette.

Ett av forslagene vil være å innføre en egen intern skatt på flyreiser. Det forteller HR-direktør Sonja Dyrkorn, som sitter i komiteen, til Forskerforum.

Hun understreker at det ikke er enkeltpersoner, men enhetene de jobber ved, som i så fall skal betale flyskatten. Komiteen kommer ikke til å foreslå hvor stor skatten skal være.

Pengene skal ifølge forslaget gå inn i et klimafond som skal brukes til klimanøytrale tiltak. Eksempler på dette kan for eksempel være solcellepanel på flere bygninger og møterom med Skype-fasiliteter, sier Dyrkorn.

– Alle ved universitetet trenger å ha et mer bevisst forhold til egen reisevirksomhet. Men i og med at vi er den type institusjon som vi er, og at internasjonalisering er en veldig viktig bit av det forskere og undervisere holder på med, kan vi ikke ha en policy som sier at du ikke kan reise, sier Dyrkorn.

Kan du ha møtet på Skype?

Hun sier at de ikke komme til å anbefale en veldig streng reisepolitikk.

– Men hvis noen for eksempel skal på et møte, kommer vi til å ha en sjekkliste med anbefalinger. For eksempel sjekk om du kan delta på møtet via Skype. Så må man ut fra det vurdere om det er behov for å reise eller ikke, sier hun.

Komiteen kommer til å foreslå to ulike ambisjonsnivåer som universitetet kan legge seg på i klimapolitikken. Det ene innebærer at universitet kutter alle sine klimautslipp med 10 prosent hvert år. Det andre sier 20 prosent hvert år.

Så mye fløy UiB-ansatte i 2018

UiB har gitt Forskerforum oversikt over hvor mye deres ansatte fløy i jobbsammenheng i fjor. Tallene viser at:

  • I 2018 fløy ansatte 30,1 millioner kilometer. Det tilsvarer rundt 40 ganger tur-retur månen.
  • Utenlands flyreiser sto for rundt 78 prosent av dette, og interkontinentale reiser for 54 prosent.

Dette gjelder reisene som har blitt bestilt gjennom universitetets reisebyrå. Flyreiser bestilt gjennom andre kanaler kommer i tillegg.

Oversikten viser også at det i 2018 ble foretatt minst 11.000 flyreiser. Det ser ut til at det var omtrent like mange innenlands- som utenlandsreiser. Men fordi UiB byttet reisebyrå i 2018, er ikke tallene på antall reiser helt presise. Det gamle reisebyrået skiller i sine tall ikke mellom til-retur- og enveisbilletter, mens det nye oppgir antall reiser i enkeltbilletter.

Helge Drange: – Har hatt veldig dårlig samvittighet

Klimaforsker Helge Drange mener forskere kan være mer bevisste på reisevirksomheten sin.

–  Det er konferanser, møter, se og bli sett og disse tingene. Men man kan være mer bevisst på hva en reiser til. En trenger kanskje ikke være like mange som reiser til samme sted. Og er det nødvendig å reise til Hawaii eller til Svalbard, når en antakelig kan reise andre steder? Og selvfølgelig er det mulig å ha møter på Skype, sier han.

Han var tidligere direktør for forskningssenter i Kina, og anslår at han reiste til Bejing noen og 20 ganger i løpet av fem år.

– Jeg har hatt veldig dårlig samvittighet når jeg har vært ute og reist mye, sier han.

Drange sier han tatt grep for å begrense sine egne flyreiser.

–  Jeg er veldig selektiv på hva jeg er med på. En del av oss kan antakelig reise hele tiden hvis de vil, sier han.

  • Les også: