Hadde du klart å fly mindre? Ansatte starter opprop for å halvere UiOs flyreiser.
LUKK

Hadde du klart å fly mindre? Ansatte starter opprop for å halvere UiOs flyreiser.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 28. februar 2019 kl. 23:20

– Det ikke er noe bevissthet knyttet til flyreiser. Man søker om å få reise til USA, Kina, Hong Kong og Singapore over en lav sko, sier initiativtaker til klimaopprop Kjerstin Aukrust.

Nordmenn flyr stadig mer, selv om vi vet at det skader miljøet. Og det er grunn til å tro at mange forskere, med sine forskningskonferanser, foredrag og feltarbeid, tilbringer en god del tid i luften.

Men kan du kutte ned på jobbreisene dine med fly? Det mener en gruppe ved Universitetet i Oslo (UiO). De har tatt initiativ til en underskriftskampanje som krever at universitetet skal halvere sine klimautslipp ved flyreiser.

Initiativtakerne er tre ansatte ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), samt én representant i Studentparlamentet.

En av dem, Kjerstin Aukrust, forteller:

– Jeg sitter i forskningskomiteen på ILOS, og opplever at det ikke er noe bevissthet knyttet til dette med flyreiser. Man søker om å få reise til USA, Kina, Hong Kong og Singapore over en lav sko. Man flyr inn forskere fra fjern og nær for å holde et foredrag på 20 minutter, uten at man har et forhold til hva det koster kloden, sier hun.

80 ganger frem og tilbake til månen

Ifølge tall initativtakerne har fått fra UiO, fløy UiO-ansatte 62,2 millioner kilometer i 2018. Dette tilsvarer 80 ganger tur-retur månen, og er mer enn noen sinne.

Oppropet, som ble lagt ut på nett onsdag forrige uke, hadde etter en uke fått over 400 underskrifter.

Aukrust mener man i internasjonaliseringens navn glemmer hva slags klimaavtrykk man etterlater seg.

Kjerstin Aukrust. Foto: UiO

– For forskere er det et yrkeskrav å dra på konferanser, du blir oppfordret til det og kastet penger etter hvis du vil dra på konferanser. Så lenge det er internasjonalisering, har jeg inntrykk av at man kan fly hver dag. Ja, vi vil også ha internasjonalisering, men ikke til enhver pris.

Var i Frankrike fire ganger i fjor

Initiativtakerne ønsker både at den enkelte forsker skal gå i seg selv, og at universitetet sentralt skal prøve å få ned antall flyreiser.

Aukrust bruker seg selv som eksempel. Hun er førsteamanuensis i fransk litteratur og områdekunnskap. I fjor var hun fire ganger i Frankrike, men mener hun lett kunne kuttet ut to av turene.

– Hvis jeg for eksempel skal intervju kilder, kan jeg også gjøre det på Skype. Og når jeg har et møte i mars og et annet i april, kan jeg prøve å flytte dem til samme uke, sier Aukrust, som sier hun var «bevisstløs» i fjor, men fikk en oppvåkning med FNs siste klimarapport.

– Vi sier ikke at vi skal slutte å fly, men at vi skal tenke oss om litt mer. Jeg var på konferanse i vår, trenger jeg å dra på en ny til høsten? Og er det mulig å ta tog?

Foreslår disse tiltakene

Initiativtakerne hadde i januar et møte med rektor Svein Stølen om saken. Der la de frem en rekke forslag til tiltak, blant annet:

  • At det skal bli lettere for UiO-ansatte å ta tog.
  • Premiere togreiser med driftsmidler.
  • Massiv satsing på videokonferanser.
  • Slutte å legge interne seminarer eller møter til steder som forutsetter bruk av fly.
  • Begrense bruk av opponenter til doktordisputaser og bedømmere til stillingskomiteer fra folk som må flys over Atlanterhavet.
  • Hvert institutt får en egen CO2-kvote til gjesteforelesere og forskere.
  • Bedre rapportering av de ansattes flyreiser og klimaregnskapet til hver ansatt.
  • Et måltall for reduksjon av antall flyreiser.
  • Et insentivsystem for å stimulere til reel nedgang i antall flyreiser.

UiO-rektor: – Har ikke gjort noe med flyreiser

Rektor Svein Stølen ved UiO sier han setter pris på initiativet.

– Det er lettere å gjennomføre ting når det er trøkk i organisasjonen for endringer. Når det gjelder flyreiser, er det ikke til å komme fra at dette gjelder både universitetsledere og den enkelte professor.

– Flyr UiO-ansatte for mye?

– Er det ikke sånn at hele Norge flyr for mye? Vi er en flyvende nasjon. Og de akademiske jobber internasjonalt. Gitt utfordringen vi har med klimaet, er ikke det helt lett å løse.

Han trekker frem at universitetet allerede har satt i gang klimatiltak når det gjelder bygninger, innkjøp og fondsforvaltning. I mai kommer det et såkalt klimaregnskap for UiO, som styret skal behandle i juni eller september. Basert på rapporten skal de avgjøre hva UiO skal gjøre for å få redusere UiOs klimaavtrykk.– Har dere gjort noe spesielt for å få de ansatte til å fly mindre?

– Ikke i min periode, og jeg tror ikke tidligere heller. Men vi har ikke styremøter utenlandsk lenger, slik vi hadde tidligere, jeg har sagt at vi heller skal reise til Gol enn fly til Roma.

Men hva med den enkelte forsker, for eksempel når det gjelder reiser til konferanser i utlandet?

– Jeg tror vi må ha med forskersamfunnet på det. Vi har en akademisk frihet vi må hegne om. Vi få få en enighet om tiltak, og det arbeidet starter nå.

Vurderer flyavgift og klimakvoter ved UiB og NTNU

Også ved NTNU jobbes det med klimatiltak i forbindelse med en ny miljøhandlingsplan.
Ifølge Universitetsavisa er det ved NTNU lagt frem et forslag om å innføre e intern avgift på flyreiser, tilsvarende minimum 100 kroner per tonn CO2. Dette vil kunne gjøre flyreisene ti prosent dyrere.

Universitetet i Bergen skal ifølge sin miljøplan for 2018 til 2022 «implementere en klimavennlig policy/retningslinje for reiser, bl.a. med retningslinjer for flyreiser». Blant annet skal universitetsstyret i løpet av våren ta stilling til et forslag om at UiB skal kjøpe klimakvoter for å kompensere for flyreiser, ifølge På Høyden.

Både NTNU, UiO og UiB jobber med å skaffe mer presise data for sin reisevirksomhet og klimautslipp.

Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø (V) ga tidligere i år lederne i sektoren klar beskjed om at regjeringen forventer at universitetene får ned klimagassutslippene sine.

Rektor fløy 20 ganger til utlandet

Khrono undersøkte i fjor reisevirksomheten til landets rektorer.

Rektorene ved universitetene i Bergen og Tromsø, Dag Rune Olsen og Anne Husebekk, toppet listen. Begge hadde reist for langt over 400 000 kroner i 2018 (frem til slutten av november). Olsen hadde flest utenlandsreiser – 20 stykker. UiO-rektor Svein Stølen hadde reist for 335 000 kroner og vært på to utenlandsreiser, inkludert en to ukers reise jorden rundt.

  • Les også: