Nå skal Nybø forgrønne universitetene
LUKK
Annonse
Annonse

Kontaktkonferansen:

Nå skal Nybø forgrønne universitetene

Av Julia Loge

Publisert 16. januar 2019 kl. 10:05

Kunnskapsdepartementet vil finne ut hvordan klimaavtrykket fra forskning og høyere utdanning kan reduseres.

– Selv om vi vet at universiteter og høyskoler gjør en innsats for det grønne skiftet, vet vi ikke nok om hvordan UH-sektoren jobber med å overvåke og redusere sitt klima- og miljøavtrykk. Det gjør det også vanskelig å si noe om utviklingen, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (Venstre) da hun åpent kontaktkonferansen der ledelsen fra universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter deltar.

– Derfor kommer jeg til å ta initiativ til å skaffe mer kunnskap på dette feltet i nær fremtid, med mål om å utvikle nye indikatorer for å synligjøre og overvåke klima- og miljøavtrykket i sektoren. Det vil gi oss et bedre grunnlag for å vurdere hvilke virkemidler vi har for å bidra til å få ned klimaavtrykket til universitetene og høyskolene ytterligere.

Nybø forteller til Forskerforum at Kunnskapsdepartementet har bestemt seg for å lyse ut et oppdrag for å finne sektorens klimaavtrykk og hvilken kunnskap og grep som trengs for å gjøre forskning og høyere utdanning bærekraftig. Selve innholdet kommer hun tilbake til når oppdraget blir lyst ut.

Grønne eiendommer

– Det vil helt klart monne en god del på klimaavtrykket til hele sektoren hvis bare Dag Rune Olsen lærer å bruke Skype – men det er dessverre ikke nok, vitset Nybø med referanse til en sak i På Høyden om hvor mye rektorene flyr.

Et av de første tiltakene, som Nybø presenterte under konferansen, er at nye studentboliger skal være grønne og miljøhensyn skal vektlegges i valg av utbyggingsprosjekter. Men før det kan skje skal forslaget på høring sammen med øvrige endringer i studentbolig-tilskuddsordningen.

– Vi er jo en stor eiendomsaktør og i Langtidsplanen er miljøvennlige løsninger en viktig del av kapittelet om bygningene. Så det går inn i alt vi holder på med, både hvilket klimaavtrykk sektoren vår har og hva sektoren vår kan bidra med i utviklingen av landet.

– Jeg har et engasjement

– Dette er en sektor som er viktig på så mange områder, og da er det helt naturlig, synes jeg, at det grønne skiftet er et tema på denne kontaktkonferansen, sier Nybø.

Hun mener at temaet grønt skifte burde stått på dagsorden for lenge siden, og at det er langt mer enn Venstres miljøprofil som ligger bak valg av tema.

– Men det er klart at jeg har et engasjement for det grønne skiftet. Dette er en sektor som er viktig på mange områder, inkludert eiendom og teknologiutvikling. Da er det helt naturlig, synes jeg, at det grønne skiftet er et tema på denne kontaktkonferansen.