UiO og Nord universitet tester nye modeller for lærerutdanningen
LUKK

UiO og Nord universitet tester nye modeller for lærerutdanningen

Av NTB

Publisert 30. mai 2024 kl. 10:03

Profesjonsmeldingen vedtas i Stortinget i dag. To forsøksordninger er allerede klare til start.

Regjeringen la i april fram to meldinger om høyere utdanning for Stortinget, og den ene av disse, profesjonsmeldingen, blir behandlet torsdag.

To forsøksordninger er blitt innvilget av regjeringen. En av dem er et forslag om å åpne for en integrert master i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), som gir dem med bachelorgrad muligheten til å bli lærere med mastergrad på to år – ett mindre enn vanlig. Denne modellen skal testes ut fra UiO fra høsten av.

I tillegg har Nord universitet fått innvilget et forsøk med samlingsbasert utdanning til å bli lærer for hele grunnskoleløpet fra 1. til 10. klasse, som skal starte opp på Nesa høsten 2025. Utdanningen er ment å gi kompetanse i opptil fem fag, og studentene skal kunne undervise på alle trinn i grunnskolen, i motsetning til dagens todelte utdanning. Ordningen vil gjøre det enklere for kommunene å få ansatt lærere ved mindre skoler, tror Kunnskapsdepartementet.

– Dette er et viktig pionerarbeid, og om det blir vellykket, vil disse erfaringene være verdifulle i det videre arbeidet med å tilpasse lærerutdanningene til behovet i distriktene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).

Innstillingen fra Utdannings- og forskningskomiteen viser at et flertall støtter de fleste forslagene i profesjonsmeldingen. Meldingen blir behandlet i Stortinget i dag, 30. mai. Opptaksmeldingen skal behandles i Stortinget 5. juni.

Les også: