Høyere utdanning henger etter i energiomstillingen, ifølge studie
LUKK

Høyere utdanning henger etter i energiomstillingen, ifølge studie

Av Lina Christensen

Publisert 22. februar 2024 kl. 10:27

Det tilbys langt flere utdanninger innen kull og petroleum. Under en tredjedel handler om fornybar energi.

Omstillingen til grønn energi er avhengig av at det finnes nok arbeidskraft med den rette kompetansen. Men nå viser en ny studie, som har sammenlignet den globale forekomsten av studieprogrammer rettet mot fossil energi og fornybar energi, at universitetene ikke henger med på den økende etterspørselen.

Dette er funnene:

  • Av 18 400 universiteter i 196 land, tilbyr 6142 universiteter energirettede studier.
  • I 2019 hadde 546 universiteter studier innen fossil energi (68 prosent).
  • Samme år tilbudte 247 universiteter programmer innen fornybar energi (32 prosent).

Hvis universiteter fortsetter å prioritere utdanningsprogrammer innen olje, kull og gass, risikerer man å ikke nå Paris-avtalen, ifølge artikkelen.

– Hensikten var å finne ut om høyere utdanning følger opp den globale energiomstillingen – om universitetene avvikler programmer innen olje, kull og gass og om de oppretter studier innen fornybar energi, sier seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), Roman Vakulchuk.

– Hovedfunnet er at det fortsatt utdannes langt flere innen fossil energi-studier. Det var overraskende og flere enn vi forventet, sier Vakulchuk, som sammen med forsker Indra Øverland, står bak studien.

– Hvordan er situasjonen i Norge?

– Norge er blant de topp 20 landene der antallet programmer innen fornybar energi øker – selv om det fortsatt er noen universiteter som tilbyr store programmer innen olje, kull ellers gass.

Med dagens tempo vil studier i fossil energi bli utfaset i 2107.

Ifølge artikkelen vil energistudier først være 100 prosent dedikert til fornybar energi i år 2107.

Det finnes også hele fakulteter dedikert til fossil energi, men disse utfases raskere.

Mangel på arbeidskraft

Vakulchuk peker på at flere internasjonale organisasjoner har advart mot mangel på arbeidskraft innen fornybar-sektoren. Han forteller at både velstående land som Tyskland og USA og utviklingsland som India og Kina – som i mindre grad har lagt om energistudiene – sliter med å fase ut studieprogrammer som omhandler fossil energi.

Roman Vakulchuk, forsker ved Nupi. Foto: Nupi

– Det er en økende mangel på slik arbeidskraft globalt, sier han.

Ettersom en karriere varer rundt 30 til 40 år, oppstår det en risiko for langsiktig karbon «lock-in» og at kompetansen blir utdatert.

Så hvorfor tilbyr ikke flere universiteter programmer innenfor for eksempel solenergi eller vindkraft? Forskeren peker på at oljeproduksjonen har pågått i årevis og at universiteter stadig mottar finansiering av oljeselskaper.

– Det er vanskelig å endre infrastruktur over natta.

Bør spytte inn penger

I tillegg er hele fakulteter dedikert til studier innen fossil energi.

– Mange jobber der – det er forståelig at det ikke bare er å avvikle dem, sier Vakulkchuk.

Samtidig mener han at universiteter og høyskoler har en ganske autonom posisjon i samfunnet og dermed har bedre muligheter enn andre aktører til å ta del i omleggingen.

– Universitetene er ikke utsatt for så mye press fra interessegrupper, sier Vakulkchuk, som mener det er overraskende at så mange universiteter utdanner kandidater som risikerer å omskolere seg senere i karrieren fordi kompetansen er utdatert.

Equinor og oljebransjen har finansiert forskning i mange år. Nå må fornybarbransjen gjøre det samme, mener forskeren.

– Fornybar-selskaper både kan og bør spytte inn penger, og de kan også opprette programmer der studenter kan ha internship i bedriften som del av programmet, sier Vakulkchuk.

Les også: