Hva skjer med forskningssamarbeidet i Arktis?
LUKK
Annonse
Annonse

Hva skjer med forskningssamarbeidet i Arktis?

Av Asle Olav Rønning

Publisert 21. juli 2023 kl. 11:59

Norge og en rekke andre land har stoppet det meste av forskningssamarbeidet med Russland. Hva betyr det for forskning i Arktis?

Russland invaderte Ukraina i februar 2022. I mars samme år stoppet Norge det meste av forskningssamarbeidet med Russland.

Institusjonelt samarbeid ble stoppet. Forsker-til-forsker-samarbeid kunne fortsette, men det har i praksis vist seg vanskelig.

Helseforskere ved UiT Norges arktiske universitet hadde samarbeidet med forskere i Nordvest-Russland i mer enn 30 år.

Internasjonal klimaforskning kan bli hardt rammet av at vestlige land og Russland ikke lenger samarbeider. Russland utgjør halvparten av landmassene i Arktis, en region der klimaendringene går raskt.

Når det gjelder forskning på global oppvarming, er blant annet drivhusgassen metan, som frigjøres fra tinende permafrost i Sibir, er en viktig faktor. Forskerne er usikre på konsekvensene av stansen i forskningssamarbeidet. Ingen vet hvor lenge krigen vil vare, og hvordan verden vil se ut etterpå.

Konferansen Arctic Frontiers i Tromsø har vært en viktig internasjonal møteplass for forskere som arbeider med Arktis. I 2023 gikk konferansen nesten helt uten russisk deltagelse.

Klimaforskning handler også om fortidas klima. Geologer i Bergen har gjennom internasjonalt samarbeid bidratt til ny kunnskap. Ved å hente ut prøver fra innsjøer i Uralfjellene har de kunnet lese klimaet i Nord-Europa 120 000 år tilbake i tid.