Disse studentene er minst fornøyde
LUKK
Annonse
Annonse

Disse studentene er minst fornøyde

Av Jørgen Svarstad

Publisert 16. august 2018 kl. 10:36

Teknologi- og realfagsstudentene er mindre fornøyde med utdanningen enn tidligere, viser undersøkelse.

På Arendalsuka legger forskningsinstituttet NIFU frem sin kandidatundersøkelse. Dette er en  spørreundersøkelse blant folk med masterutdanning gjort et halvt år etter deres siste eksamen. NIFU har blant spurt kandidatene hvor fornøyde de er med utdanningen og lærestedet.

Et sentralt funn er at kandidater fra teknologiske fag og natur- og realfag er mindre fornøyde med utdanningen enn for noen år siden.

Undersøkelsen gjennomføres annethvert år.  I 2013 og 2015 sa drøye en av seks av disse  var svært fornøyde med utdanningen. I 2017 er det bare en av fem som sier dette.  Nå er sivilingeniørene og realistene blant de gruppene som har lavest andel svært fornøyde kandidater. Her er oversikten for alle utdanningsgruppene:

Som vi ser, er det kandidatene som har tatt samfunnsfag og lærerutdanning som har færrest svært fornøyde. De som har studert jus og økonomi og administrasjon er mest fornøyde. Men det er ikke noe nytt. NIFU skriver at tallene er stabile. Unntaket er kandidatene fra teknologiske fag og natur- og realfag, der andelen svært fornøyde har gått ned med ti prosentpoeng.

Vet ikke hvorfor

Men hvorfor det er slik, klarer ikke NIFU å gi noe svar på.  Blant sivilingeniører og realister er det for eksempel relativt høy arbeidsledighet. Kunne det tenkes at den vanskelige arbeidsmarkedssituasjonen gjorde at studentene var mindre fornøyde med studiet etter at de var ferdige? Sannynligvis ikke, er svaret. For de arbeidsledige gir ikke utdanningen lavere vurdering enn de som har fått seg jobb. Og det var et vanskelig jobbmarked for disse også i 2015.

Tobias Lynghaug er leder av studentorganisasjonen til ingeniør- og teknologiorganisasjonen NITO. Han tror overbooking, altså at institusjonene tar inn flere studenter enn de har studieplasser, kan være en årsak til nedgangen.

—Vi vet at overbookingen har økt frem til i fjor. Da er det logisk å tro at utdanningskvaliteten går noe ned. Det blir færre ressurser til å følge opp den enkelte student, sier han.

Lynghaug viser også til at den nasjonale undersøkelsen Studiebarometeret  viser at teknologi- og ingeniørstudenter er mindre fornøyde med veiledningen og oppfølgingen enn andre.

NITO Studentene har selv en årlig studentundersøkelse blant sine medlemmer.

—Totalinntrykket er at utdanningen er ok. De er veldig fornøyde med forelesernes faglige kompetanse, men ikke så fornøyde med formidlingsevnen. Halvparten opplever ikke at studiet er oppdatert i tråd med samfunnsutviklingen. Og det er en del å gå på når det gjelder praktisk undervisning og om utdanningen forbereder deg til arbeidslivet, sier Lynghaug. ​

Mest fornøyde på NHH

NIFU sorterte også svarene etter institusjon. Her er noen funn:

  • Norges Handelshøyskole, VID vitenskapelige høgskole og NMBU hadde en høyest andel som var svært fornøyde både med utdanningen og lærestedet.
  • OsloMet, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Molde hadde lavest andel som sa de var svært fornøyde med lærestedet,  rundt 40 prosent. Dette har vært ganske stabilt siden 2013.
  • Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Tromsø og NTNU hadde laveste andel kandidater som var svært fornøyde med utdanningen.

Her er andelen som var svært fornøyde med utdanningen fordelt på institusjon:

 

Les også: