Unio og Akademikerne trapper opp streiken
LUKK

Streik i staten:

Unio og Akademikerne trapper opp streiken

Av Julia Loge

Publisert 29. mai 2024 kl. 18:03

Fra mandag tar Unio og Akademikerne ut ytterligere 2100 medlemmer i streik.

Siden mandag morgen har 1610 Unio-medlemmer i Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund, Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet og flere andre forbund vært i streik.

Nå er Unio og Akademikerne klare for fase 3 i streiken. Fra mandag 3. juni tar Forskerforbundet ut ytterligere 830 medlemmer i universitets og høyskolesektoren, særlig ved lærer– og sykepleierutdanningene. Andre forbund i Unio tar også ut over 900 medlemmer, slik at det totale streikeuttaket blir over 3300.

Akademikerne opplyser at de tar ut ytterligere 378 medlemmer. 157 personer blir tatt ut i virksomheter som allerede streiker. I tillegg tar de ut 221 stykker i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, opplyser Akademikerne til Forskerforum onsdag kveld. Da vil det samlede streikeuttaket til Akademikerne være på over 2250 medlemmer.

Nasjonalbiblioteket og Riksantikvaren

Opptrappingen vil trolig merkes ved Nasjonalbiblioteket, der om lag én av fire ansatte nå tas ut i streik.

– Nasjonalbibliotekets leveranse til forskere, service til publikum og tilgang til Nasjonalbibliotekets materiale blir svekket. På universiteter og høyskolene vil det spesielt gå ut over lærer -og sykepleierutdanningene. Vi beklager at dette rammer studentene, men vi mener vi også tar kampen for dem – at de skal få gode lønnsvilkår når de er ferdig utdannet og skal inn i viktige jobber i velferdsstaten, sier Ørjan Hjortland, som leder Unio stats streikekomité og er nestleder i Politiets Fellesforbund.

Hos Riksantikvaren tas nesten 50 medlemmer ut i streik, altså nesten én av tre ansatte, noe som kan påvirke byggeprosjekter, og undersøkelser og svar som kan være viktig for innbyggerne. 

NTNU – nesten 500 streikende

Streiken merkes allerede ved universiteter og høyskoler i form at utsatte eksamener og karaktersetting, som for eksempel kan forsinke autorisasjonen sykepleiestudentene får når graden er godkjent.

NTNU, som allerede har over 300 ansatte i streik, trapper opp med ytterligere 167 og nærmer seg dermed 500 streikende. For eksempel er om lag én av tre ansatte ved NTNUs Institutt for språk og litteratur omfattet av dette uttaket.

Unios streikeuttak er organisert etter politidistriktene, og NTNUs uttak er derfor både i Trondheim (Trøndelag politidistrikt), Ålesund (Møre og Romsdal politidistrikt) og Gjøvik (Innlandet politidistrikt).

Her trapper Forskerforbundet opp streiken:

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse5
Folkehelseinstituttet24
Høgskolen i Østfold85
Høgskulen på Vestlandet (Bergen)61
Kunnskapsdepartementet18
Meteorologisk institutt5
Nasjonalbiblioteket95
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)25
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)167
Oslomet – storbyuniversitetet14
Politihøgskolen41
Riksantikvaren48
Sámi Allaskuvla Samisk Høgskole18
Stat1
Universitetet i Bergen73
Universitetet i Oslo50
Universitetet i Stavanger62
Universitetet i Sørøst-Norge35
Vervarslinga på Vestlandet3
Kilde: Unio
  • Les også: