122 forskningsmiljøer ønsker å opprette KI-sentre
LUKK

Kunstig intelligens:

122 forskningsmiljøer ønsker å opprette KI-sentre

Av Lina Christensen

Publisert 21. juni 2024 kl. 11:59

Forskningsrådet har mottatt 122 skisser til forskningssentre for kunstig intelligens. Til slutt skal det være 4-6 igjen.

I september 2023 lanserte regjeringen en storsatsing på forskning på kunstig intelligens, med én milliard kroner i potten.

Satsingen hadde tre tematiske spor:

  • Digital teknologi, for eksempel kunstig intelligens og digital sikkerhet
  • Konsekvenser for samfunnet
  • Innovasjon i næringslivet og offentlig sektor

Forskningsrådet forvalter midlene og skal i løpet av 2025 opprette fire til seks nye forskningssentre. Rådet har nå mottatt 122 skisser fra universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter, bedrifter og offentlig forvaltning med senterambisjoner.

Se oversikten over hvem som har søkt her.

– Dette er en overveldende respons! Det viser at det skjer utrolig mye innenfor forskning på kunstig intelligens i hele landet, og at våre fagmiljøer er godt rustet for å levere på det krevende oppdraget de nå får, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) i en pressemelding.

30 prosent av skissene har teknologinngang, og 20 prosent har tatt utgangspunkt i samfunnskonsekvenser, opplyser Forskningsrådet.

Utlysningen av KI-sentrene er todelt. Først del er en obligatorisk skisse med frist 7. juni, andre del er en full søknad, basert på godkjente skisser, med søknadsfrist 15. januar 2025. Sentrene skal vare i fem år og være i størrelsesorden 75-200 millioner kroner hver. Fram til søknadsfristen i januar er målet at forskningsmiljøer skal finne sammen om å opprette fire til seks sentre.

Les også: