Avbestiller stort nytt saksbehandlingssystem
LUKK

Avbestiller stort nytt saksbehandlingssystem

Av Forskerforum

Publisert 26. juni 2024 kl. 13:48

21 institusjoner i universitets- og høgskolesektoren avbestiller ny tjeneste for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning

Sopra Steria stkulle levere ny programvare til saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning til 21 universiteter og høyskoler. Men nå melder prosjektet UH Sak at avtalen avsluttes.

For høy samlet risiko

UH Sak-prosjketet skriver at selv om avtalte deler av leveransen er godkjent, er det usikkert om løsningen vil dekke behovene til saksbehandling og bevaring av dokumentasjon på en god nok måte. Uavhengige revisjoner, både av prosjektet og av teknisk løsning og arkitektur, har vist at den samlede risikoen med å videreføre prosjektet blir for høy. På et møte mandag 24. juni besluttet derfor eiergruppen for UH Sak å avbestille løsningen.

– Vår vurdering er at det er mest ansvarlig å sette sluttstrek her. Fra høsten 2023 har usikkerheten økt, spesielt om funksjonaliteten og kvaliteten i løsningen blir god nok for brukerne. Det har også vært store forsinkelser i utviklingsarbeidet, sier direktør Lars Atle Holm ved NMBU, som er leder for eiergruppen. 

Styringsgruppen for prosjektet understreker at det fortsatt er grunnlag for videre sektorsamarbeid om digitalisering av administrative fellestjenester.

Begynte i 2021

Prosjektet skulle levere en løsning for enklere og mer brukervennlig saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning i universitets- og høgskolesektoren. Økt av automatisering og selvbetjening skulle gi en bedre og mer effektiv arbeidshverdag både for ansatte og studenter.

Fellesprosjekt for de 21 statlige institusjonene startet høsten 2021 etter at anskaffelse og leverandørvalg var foretatt. Prosjektet var et nasjonalt digitaliseringstiltak, og svar på Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren.

– Sektoren vil fortsatt samarbeide om fellesløsninger, og vi tar med oss mye bra grunnlagsarbeid som institusjonene kan bygge videre på i framtidig arbeid med saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning, sier Roar Tobro, leder av styringsgruppen for UH Sak, som prosjektet har hett.

  • Les også: