Ber Stortinget gi fullmakt for å redde forskningsprosjekter: – Det koster ingen ting
LUKK

Ber Stortinget gi fullmakt for å redde forskningsprosjekter: – Det koster ingen ting

Av Jørgen Svarstad

Publisert 20. mai 2022 kl. 13:32

Forskerforbundet, NHO, Akademikerne og Sintef ber Stortinget om å gi Forskningsrådet økonomiske fullmakter for å unngå at forskningsprosjekter blir stoppet.

Bakgrunnen er at Norges Forskningsråd (NFR) har overført penger mellom poster i budsjettet. Det har de ikke lov til, konkluderte en rapport fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i februar.

Hvis kravet nå er at alle postene skal gå i null, blir Forskningsrådet nødt til å gjøre store og smertefulle kutt. Men, som DFØ-rapporten også sier, kan Stortinget gi Forskningsrådet fullmakt til å overføre mellom poster.

I sine skriftlige innspill til revidert nasjonalbudsjett ber flere organisasjoner om at Stortinget skal gi Forskningsrådet fullmakt.

Forskerforbundet: – Vil unngå å stoppe et betydelig antall prosjekter

«Vi ber om at Stortinget gir slik fullmakt til NFR. Da vil vi unngå at NFR må stoppe et betydelig antall forskningsprosjekter i år», skriver for eksempel Forskerforbundet til Stortingets finanskomite.

Forskerforbundet mener en slik fullmakt fortrinnsvis bør gis permanent: «Det vil begrense behovet for overføringer til påfølgende år og samtidig bidra til en praksis som balanserer hensyn til forutsigbarhet og langsiktighet i forskningsbevilgningene med krav i økonomiregelverket», skriver leder Guro Elisabeth Lind og generalsekretær Birgitte Olafsen.

Alternativt må Stortinget gi fullmakt for budsjettårene 2022 og 2023, mener de.

«Dette for å redusere de umiddelbare negative konsekvensene for norsk forskning».

Dette er saken:

Bakgrunnen for floken er at på noen poster hos Forskningsrådet har pengene hopet seg opp. Det skyldes at det tar tid å sette i gang forskningsprosjekter. Men politikerne har krevd at disse avsetningene reduseres. Derfor har Forskningsrådet overført – eller «lånt» –  penger mellom poster. Og når et forskningsprosjekt er klart til å starte opp, betales pengene tilbake til den posten.

Men slik kryssbudsjettering er altså ikke lov, ifølge DFØ-rapporten. Da blir Forskningsrådet nødt til å stoppe forskningsprosjekter fordi det ikke er nok penger på posten de skal finansieres fra.

Men DFØ-rapporten sier altså også at Stortinget kan gi Forskningsrådet fullmakt til å overføre mellom poster.

– Vil ikke løse alle problemene

Styreleder Lars Holden i Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) har startet en lobbykampanje for at Stortinget, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, skal vedta en slik midlertidig fullmakt. Til Forskerforum understreker han at en slik fullmakt ikke vil løse alle Forskningsrådets økonomiske problemer. Ifølge prognosene ligger Forskningsrådet an til å gå 275 millioner kroner i minus i år og 1,89 milliarder i 2024.

FFA er en bransjeforening for forskningsinstitutter tilknyttet NHO-foreningen Abelia.

– Forskningsrådet har fortsatt et overforbruk, så de må sette i gang sparetiltak. Men noen av problemene vil løses med en fullmakt. Det koster ingen ting, og det er en åpenbar sak. Da behøver man ikke å stoppe fullt så mange forskningsprosjekter, sier han til Forskerforum.

– Med stoppe mener jeg alt fra å ikke utlyse nye prosjekter, til å la være å sette i gang prosjekter som er ferdig vurdert og til å be om kontraktrevisjon på løpende prosjekter, utdyper Holden, som også er administrerende direktør i Norsk Regnesentral.

NHO: – Bekymret for stans i prosjekter

I sine skriftlige innspill til Stortinget ber også NHO, forskningsinstituttet Sintef, hovedsammenslutningen Akademikerne og forskningsalliansen Norin, som består av tre forskningsinstitutter, om at de skal gi Forskningsrådet fullmakt.  

NHO skriver:

«Stortinget må be regjeringen om å gi Forskningsrådet nødvendig fullmakt til å opprettholde planlagt aktivitet, mens dagens praksis for finansiering av flerårige prosjekter gjennomgås.»

De mener at  fullmakten bør gjelde i en overgangsfase, med sikte på eventuelle forbedringer i rutinene.

Og videre:

«NHO er bekymret for at den varslede, eksterne gjennomgangen vil føre til stans av pågående prosjekter og forsinkelse i oppstart av nye flerårige prosjekter. Arbeidet med å finne en ny løsning må ha mål om effektiv ressursbruk og bidra til å sikre langsiktige satsinger med flerårige prosjekter.»

Sintef: Må ikke ramme omstillingen av Norge

Konsernsjef i Sintef Alexandra B. Gjørv mener det er nødvendig med en fullmakt mens dages praksis i Forskningsrådet gjennomgås. Hun skriver:

«Behovet for opprydding i økonomistyringen hos norske forskningsmyndigheter og den faktiske budsjettsituasjonen hos Forskningsrådet, må ikke ramme bedrifter, offentlige virksomheter, universiteter og forskningsinstitutter som nå jobber på spreng for omstilling av Norge.»

Akademikerne skriver:

«Akademikerne mener Stortinget må sørge for at Forskningsrådet har de nødvendige fullmakter slik at det kan tildeles midler til nye prosjekter i 2022. Stortinget må anmode regjeringen å følge opp for budsjettåret 2023 og sørge for at Forskningsrådet har nødvendige rammebetingelser og fleksibilitet for å drive en forutsigbar og langsiktig finansiering av forskningen.»

Dette sier statssekretæren:

At forskningsminister Ola Borten Moe har mulighet til å gå til Stortinget og be om en fullmakt, var også et tema da statsråden møtte det nå avgåtte styret 10. mars, får Forskerforum opplyst.

Er dette noe han vurderer? Borten Moes statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel sa dette til Forskerforum tidligere denne uken:

– Eventuelle endringer i budsjetteringssystemet er noe vi har bedt det nye styret om å ta tak i og komme med et framlegg om. Vi vil ha det nye styret sine vurderinger. De sitter tettest på. Da kan utvidede fullmakter fra Stortinget være ett av flere  elementer som trengs i en løsning.

Les også: