Bør UiO styre unna petroleumsforskning? – Tar seg dårlig ut å bidra til å forlenge oljealderen
LUKK
Annonse
Annonse

Bør UiO styre unna petroleumsforskning? – Tar seg dårlig ut å bidra til å forlenge oljealderen

Av Jørgen Svarstad

Publisert 19. august 2021 kl. 23:31

–  En bør ikke være med på å forlenge en åpenbart ikke bærekraftig industri, sier professor Dag O. Hessen. – Oljealderen er langt fra over, svarer Frp-politiker Hanne Dyveke Søttar.

En arbeidsgruppe av ansatte og studenter ved Universitetet i Oslo (UiO) har levert forslag til universitetets nye klima- og miljøstrategi fram mot 2030.

Blant forslagene er at UiO ikke skal gå inn med inn med egenandeler i forskningsprosjekter «som opplagt ikke er i tråd med en bærekraftig utvikling».

Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi
Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi

De skriver at «det kan være utlysninger der UiO rett og slett ikke skal søke og bidra med finansiering.»

I forslaget nevnes ikke oljesektoren spesielt. Men på spørsmål om eksempler på prosjekter UiO bør holde seg unna, svarer energidirektør Vebjørn Bakken, som har ledet arbeidsgruppen, slik:

– Dette gjelder eksempelvis prosjekter som går direkte på økt oljeutvinning, arbeidsgruppen mener at dette ikke er noe UiO skal putte egenandeler inn i.

Den profilerte biologiprofessoren Dag O. Hessen er også med i arbeidsgruppen.

– Hvis universitetene skal være spydspisser i den grønne overgangen, tar det seg dårlig ut om en bidrar til å forlenge oljealderen. En bør ikke være med på å forlenge en åpenbart ikke bærekraftig industri, istemmer Hessen.

Fortsatt akademisk frihet

Han understreker at han ikke vil ha et forbud mot å motta forskningspenger fra for eksempel Equinor.

– Men da må midlene gå til å fremme for eksempel fornybar energi, og ikke til grønnvasking. Og spesielt ikke for å forlenge oljealderen.

Energidirektør Vebjørn Bakken understreker at UiO-ansatte har akademisk frihet.   

– Den enkelte forsker skal fortsatt ha mulighet til å fritt velge sine forskningstema. Men institusjonen som sådan skal for eksempel ikke putte inn våre doktorgradsstipendiater i en type prosjekter som opplagt bryter med målsetningene vi har.   

Frp-politiker reagerer: – Universitetet skal være politisk nøytralt

Frp-politiker Hanne Dyveke Søttar i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget reagerer på forslaget.

– Jeg synes det er feil hvis universitetet ikke skal satse på det som faktisk er den største næringen vi har, og som opprettholder levestandarden i Norge. Oljealderen er langt fra over. Så det er alt for tidlig å komme med et slikt vedtak, sier hun.

Hanne Dyveke Søttar. Foto: Stortinget
Hanne Dyveke Søttar. Foto: Stortinget

Hun er er helt uenig i at forskningen ikke skal bidra til å forlenge oljealderen.

– Vi ønsker ikke å sette noen sluttdato. Vi ønsker å fortsette å lete etter olje så lenge verden trenger olje. Hvis de vedtar dette, setter de seg rett og slett på sidelinjen. Da får de heller ta konsekvensen av det, så får vi bevilge eventuelle forskningsmidler til andre. 

Å si nei til petroleumsforskning på dette grunnlaget vil innebære å ta et politisk standpunkt, mener hun.

– Det skal ikke universitet gjøre. De skal være politisk nøytrale og forholde seg til oppgavene de er tildelt.

Energidirektør Vebjørn Bakken sier at det uansett er lite petroleumsforskning på universitetet.

– Det er noen få institutter hvor det er aktivitet som går direkte på dette. Imidlertid er det mye grunnleggende forskning som skjer på UiO som er relevant for ulike næringer. 

Les også: