– Bringer ikke Norge nærmere Norden
LUKK

- Bringer ikke Norge nærmere Norden

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 14. oktober 2013

Statsbudsjettet for 2014 bedrer ikke Norges posisjon som forskningssinke i Norden, mener Forskerforbundet.

Fakta

Dette foreslår regjeringen:

«Danmark innførte studieavgift i høyere utdanning for borgere fra land utenfor EØS-området og Sveits i 2006. Sverige innførte slik studieavgift i 2011. Kunnskapsdepartementet vil utrede en tilsvarende ordning for studieavgift for utenlandsstudenter med sikte på innføring fra høsten 2015 ved statlige universiteter og høyskoler. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om saken etter at utredningen er ferdigstilt.»

Les også: Øker forskningsbudsjettet med 5,3 prosent

«De rødgrønne har levert et siste statsbudsjett som ikke bringer Norges forskningsinnsats nærmere øvrige nordiske land», skriver Forskerforbundet i en pressemelding etter at statsbudsjettet for 2014 er lagt frem. Budsjettet gir en realvekst til forskningsfeltet på 2 prosent, ifølge regjeringens egne beregninger.

Annonse

Store forventninger

Det er ikke nok, mener Forskerforbundet som setter sin lit til den kommende Solberg-regjeringen.

– Forskerforbundet har store forventninger til at Solberg-regjeringen vil holde sine valgløfter, og at de vil prioritere et krafttak for kunnskap, sier forbundets leder Petter Aaslestad. 

Langtidsplan i det blå?

Samtidig gir forbundet honnør for at den avtroppende regjeringen innfører en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Spørsmålet er bare om en Høyre/Frp-regjering vil videreføre dette.

– Forskerforbundet vil oppfordre Solbergregjeringen til å videreføre arbeidet med en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. En langtidsplan vil gi mulighet for et nødvendig løft for kunnskap, sier Petter Aaslestad.