Budsjettlekkasje: 5 millioner til museumsforskning
LUKK
Annonse
Annonse

Budsjettlekkasje: 5 millioner til museumsforskning

Av Lina Christensen

Publisert 10. september 2021 kl. 09:53

I forslaget til nytt statsbudsjett er det satt av fem millioner kroner til forskning i museer. Pengene skal gå til stipendiatstillinger og lyses ut av Forskningsrådet.

«For å styrkja den vitskaplege kompetansen i musea vil Kulturdepartementet dei komande åra fasa inn eit titals stipendiatstillingar til museumsforsking», kan vi lese i Stortingsmeldingen om museene i Norge, som ble lagt fram i mars.

Nå melder regjeringen at de vil bevilge fem millioner kroner til stipendiatstillinger i museene i forslaget til statsbudsjett, som legges fram i Stortinget 12. oktober, skriver Museumsnytt.

– Med dette vil vi styrke norske museer som kunnskapsinstitusjoner og gjøre vår kultur og kulturarv mer tilgjengelig, sier Emma Lind (V), statssekretær i Kulturdepartementet, til Museumsnytt.

– Særegent utgangspunkt for forskning

Museumsmeldingen skal gjelde fram til 2050 og legger blant annet vekt på at det skal være tettere kobling mellom museene og Universitets- og høyskolesektoren. Stipendiatstillingene som regjeringen foreslår å sette av penger til skal derfor utlyses via Forskningsrådet.

– Museene har et særegent utgangspunkt for forskning, gjennom den nærheten de har til samling og arkiv. Samtidig må forskningen skje i solide og levende fagmiljøer. Samhandling er et sentralt stikkord her. Museene er allerede ganske godt rigget for det. Vi ønsker å stimulere til ytterligere tverrsektorielt samarbeid, sier Lind.

Hun påpeker at museumsmeldingen sier noe om hvilken posisjon museene skal ha i samfunnet.

Sikrer kvalitet

Budsjettlekkasjen kommer like før stortingsvalget. Lind er ikke bekymret for at satsingen vil trekkes tilbake.

– Det er brei enighet i Stortinget om å befeste museene som kunnskapsinstitusjoner, sier hun.

Leder i Museumsforbundet, Liv Ramskjær, er fornøyd med at stipendiatstillingene skal lyses ut av Forskningsrådet.

– Jeg mener det er riktig. Det vil sikre kvalitet i utvalget av stipendiater samt god oppfølging av dem, sier Ramskjær.

  • Les også: