Norske forskere publiserer mer enn sine danske kollegaer, men ut over det slår Danmark Norge på mange av OECDs forskningsindikatorer.

– Vi har i mange år markert oss som et av de sterkeste landene i verden når det gjelder vitenskapelige gjennombrudd, og danske forskere er – som vi kan se her – blant de mest siterte i verden, sa utdannings- og forskningsminister Søren Pind da det danske forskningsbarometeret ble publisert onsdag.

Barometeret har hentet inn tall som sammenligner Danmark med de andre OECD-landene. Forskerforum har hentet ut tall for Norge, Sverige og Danmark i ti av sammenligningene. Norge har flest publikasjoner per 1000 forskere. Sverige leder an i samlede investeringer i forskning og utvikling målt mot BNP, i næringslivets andel av disse investeringene og i andel av publikasjoner som er internasjonale samarbeid. For de øvrige seks indikatorene er det Danmark som leder.

De økonomiske indikatorene påvirkes av ulik BNP. For mens både Danmark og Norge hadde samlede investeringer i utvikling og forskning på rundt 60 milliarder (danske og norske) kroner i 2015, utgjorde det 2,96 prosent av dansk BNP, men bare 1,93 prosent av norsk BNP.

Ifølge det danske utdannings- og forskningsdepartementet er forskerutdannelse høyt prioritert i Danmark. I 2015 ble det i Danmark tildelt 2123 doktorgrader, som er 375 doktorgrader per million innbyggere. Det betyr at Danmark ligger på OECDs femteplass, mens det i Norge ble delt ut 1407 doktorgrader, som betyr en 13. plass. Det er Slovenia som topper listen, med bare 2,1 millioner innbyggere og 1000 doktorgrader.

Høy forskningsproduktivitet

Forskningsminister Søren Pind er opptatt av at Danmark er høyt rangert i de prestisjefylte tidsskriftene Nature og Science. Foto: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Forskningsproduktivitet, målt som antall vitenskapelige publikasjoner per millioner innbygger, er høy i Danmark, som ligger på tredjeplass i OECD på denne målingen, kun slått av Sveits og Island. I perioden 2012-2016 hadde Danmark 19.755 vitenskapelige publikasjoner per million innbyggere. Sverige kommer på tredjeplass og Norge på fjerdeplass på denne listen.

Målt i antall publiseringer per 1000 forskere, ligger Norge høyere enn Danmark, og på en 11. plass av OECD-landene. Chile topper denne listen, med over seks publikasjoner per forsker.

Topp fem i siteringer

Dansk forskning har generelt en høy vitenskapelig gjennomslagskraft, det vil si hvor ofte en publikasjon blir sitert i en annen publikasjon. Her ligger Danmark i topp-fem blant OECD-landene i perioden 2012-2016.

Hvis man måler gjennomslag som hvor mange av artiklene som er blant de ti prosent aller mest siterte i hele verden, ligger Danmark på en delt førsteplass sammen med Sveits. Begge har en andel på 19,8 prosent av publikasjonene blant de ti prosent mest siterte. Norges andel er 17 prosent, som betyr at Norge er nummer ni på listen.

En siste faktor som i økende grad tillegges vekt, er hvor mye forskerne jobber sammen med forskere i andre land. Dette måles i hvor mange av artiklene som er internasjonalt sampublisert. Både i Sverige og Danmark er rett under 60 prosent av de vitenskapelige publikasjonene internasjonalt sampublisert. Dermed er de nummer seks og sju på listen, mens Norge ligger på 10. plass.

  • Les mer:

OECD: Norske universiteter trenger mer penger