–  Det hender jeg hører folk si at de har blitt lei #metoo. Det gjør meg provosert.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 1. juni 2018

Statsråd Iselin Nybø (V) tok et oppgjør med seksuell trakassering i akademia.

–  Metoo har rettet søkelyset mot alt fra ugrei oppførsel til overgrep. Ting som aldri skulle ha funnet sted, og ting som er ulovlig, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en tale på et seminar i Alta om mobbing og trakassering på onsdag.

Hun gjorde det helt klart at seksuell trakassering ikke skal forekomme ved landets universiteter og høyskoler.

–  I årets tildelingsbrev sies det helt eksplisitt: Det skal være nulltoleranse for seksuell trakassering. Vi forventer at dere jobber aktivt for å hindre at trakassering skjer. Vi forventer at alle har tydelige kanaler for å rapportere om hendelser. Og at henvendelser om trakassering følges skikkelig opp, sa hun på seminaret, som var i regi av Universitets- og høgskolerådet.

Mange historier om trakassering 

Mange historier om seksuell trakassering i akademia har kommet fram den siste tiden. Her er noen eksempler:

–  Det siste året har vi sett flere eksempler fra våre egne institusjoner på holdninger og kulturer som ikke gir et lærings- og arbeidsmiljø fritt for seksuell trakassering og press.
Det er uakseptabelt at noen misbruker makt, sa Nybø.

Hun minnet Arbeidsmiljøloven fastslår at studenter og ansatte forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø og at Likestillings- og diskrimineringslovens trakasseringsforbud gjelder på alle samfunnsområder.

Tidligere i år fortalte 20 personer sine historier om trakassering i Morgenbladet.
Nybø gjenfortalte noen av disse i innlegget sitt. At en stipendiat begynte å låse kontordøren si når hun jobbet på kvelden, fordi en professor gjorde fysiske tilnærmelser, og ikke sluttet – selv når hun sa tydelig ifra. At en hovedfagsstudenten som på julebordet fikk beskjed fra to professorer om at «Det er deilig å se at det endelig har kommet noe ungt og pent å se på».  At studenter fikk klar beskjed fra folk som har kommet lengre i løpet, om at de må holde seg langt unna en foreleser når han har drukket. De hadde sagt ifra til ledelsen, men mannen hadde nå selv har endt opp i en lederjobb på instituttet.

– Det hender jeg hører folk si at de har blitt lei metoo. Det gjør meg provosert. Og jeg tenker at den beste motgiften mot det er å lese om igjen noen av de historiene som har kommet fram, sa Nybø.

Hun fortsatte:

–  I urovekkende mange av de historiene som kommer fram, møter de som trakasserer eller mobber ingen reaksjoner. Ingen sanksjoner. Vi hører om kollegier som åpenbart har visst om problemene i åresvis – ting skjer igjen og igjen, med nye studenter, eller nye ansatte. Men ingen sier ifra. Ingen med pondus eller formell makt tar tak og sørger for at det blir en slutt. Vi er ikke ferdige med metoo før vi har klart å endre denne kulturen. Og vi har åpenbart en lang vei igjen.

– Mest kultur og holdninger 

Noen har tatt til orde for at lovverket bør strammes ytterligere til. Nybø sa at hun ikke vil avfeie det. Om studentene har god nok beskyttelse, kan for eksempel bli et tema i revideringen av Universitets- og høgskoleloven, sa hun.
–  Men utgangspunktet mitt er at regelverket vi har i dag slår ned på mobbing og trakassering, sa hun.
–  Veien fremover handler nok mest om å jobbe med kultur og holdninger.  Og jeg opplever at det er en innstilling dere deler.

Nybø sa at det var viktig å verne om prosedyrene og rutinene for hvordan slike saker skal håndteres.
–  Hvis vi kommer i en situasjon hvor studenter eller ansatte mister tilliten til rutinene – eller i en situasjon hvor det blir akseptert å se bort fra reglene for hvordan slike saker skal håndteres – da er vi i dypt trøbbel, sa statsråden.

Hun berømmet også sektoren for vilje til å ta tak i problemet. For eksempel har Universitets- og høgskolerådets satt ned en arbeidsgruppe mot seksuell trakassering.

Les også: 

– Alvorlig seksuell trakassering har foregått over tid