Disse museene får økt tilskudd i revidert budsjett
LUKK

Revidert nasjonalbudsjett 2023:

Disse museene får økt tilskudd i revidert budsjett

Av Lina Christensen

Publisert 11. mai 2023 kl. 15:01

Norsk Skogfinsk Museum får 20 millioner til nytt museumsbygg.

– Jeg hadde ikke forventet at det kom såpass mye. Nå er jeg nesten litt euforisk, sier generalsekretær i Museumsforbundet, Liv Ramskjær.

I dag la regjeringen fram forslag til revidert nasjonalbudsjettet, og ifølge Ramskjær kommer museene bedre ut av et revidert budsjett enn på lenge.

Totalt får museer og kulturvern en økning på 96 millioner kroner i regjeringens budsjettforslag. Litt over halvparten skal gå til å kompensere for økt lønns- og prisvekst.

I tillegg kommer en økning på 40 millioner kroner. Av dette foreslår regjeringen å gi 10 millioner kroner til museer som har søkt om tilskudd til nybygg og oppgraderinger og 30,7 millioner kroner til lokale prosjekter i 2023.

– Vi har sett i flere år at det har vært en utfordring at museer med nybygg ikke får økning i støtten når de har fått større arealer å drifte, sier Ramskjær.

Se hvilke museer som får tilskudd i oversikten under.

Ingen penger til kunstsiloen

Den store vinneren er Museene Arven i Trøndelag, som tidligere ble kalt Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Museene får til sammen 8 millioner kroner som skal gå til en ny utstilling i Vitensenteret og til markeringen av 200 årsjubileet til skole- og folkeopplysningsmannen Ole Vig neste år.

– Jeg kan ikke huske at museer har blitt dekket såpass bredt i et revidert budsjett på lenge, sier Ramskjær.

Blant museene som har søkt om driftstilskudd, men som ikke får økte midler i regjeringens budsjettforslag, er Kunstsiloen i Kristiansand. Museet skal huse kunstsamlingen til oljefond-sjef Nicolai Tangen. Museet fikk heller ikke støtte til drift statsbudsjettet i høst og har derfor vært nødt til å forskyve åpningen en gang.

– De har nå flyttet åpningen til 2024, så vi får følge med på budsjettet i høst, sier Ramskjær.

Byggingen av Norsk Skogfinsk Museum kan starte

Men for Norsk Skogfinsk Museum var budsjettforslaget gledelige nyheter.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020, fikk museet 106,6 millioner kroner til oppføring av ny museumsbygning. Det nye museet skal vise fram kulturen til den etniske minoriteten skogfinnene.

Byggingen skulle egentlig ha vært i gang i februar/mars i år. Men på grunn av økte byggekostnader manglet de 20 millioner kroner, og byggestarten ble utsatt.

Men i revidert statsbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 20 millioner kroner for å dekke merkostnadene. Hvis budsjettet får flertall i Stortinget, kan byggingen av museet starte.

I tillegg foreslår regjeringen et driftstilskudd på 2 millioner kroner. Ifølge Ramskjær kan det gjøre det mulig å få på plass en faglig stilling på museet.

– Det er fantastisk. Rett og slett. Vi hadde håpet på å få noe, men at vi skulle få hele den potten vi trengte – det er helt fantastisk. Jeg er kjempeglad, sier direktør Dag Raaberg til NRK.

Disse museene får tilskudd i revidert budsjett:

Les også: