Færre ukvalifiserte lærere i skolen. Men det mangler fortsatt nesten 500 lærere.
Annonse

Færre ukvalifiserte lærere i skolen. Men det mangler fortsatt nesten 500 lærere.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 18. desember 2020

Det har blitt flere lærere per elev og flere kvalifiserte lærere i skolen, viser nye tall.

I 2018 ble lærernormen innført. Den sier at det skal være maks 15 elever pr. lærer på 1.-4. trinn, og maks 20 elever pr. lærer på 5.10.-trinn.

Nå viser nye tall Grunnskolens informasjonssystem (GSI) at:

Annonse
  • 83 prosent av skolene på 1.-4. trinn oppfyller lærernormen, noe som er en liten økning siden forrige skoleår.
  • 93 prosent av grunnskolene oppfyller normen på 5.-7. trinn.
  • På 8.-10. trinn oppfyller 88 prosent av grunnskolene normen.

Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Men det er også store variasjoner. På Mehamn skole mangler for eksempel tre av ti lærere lærerutdanning. Les mer om dette her.

Blant skolene som ikke oppfyller lærernormen, er det mange av dem som mangler mindre enn ett årsverk.

Men fortsatt mangler nærmere 500 årsverk for at alle skolene skal oppfylle normen. Behovet er størst i kommuner som har over 20 000 innbyggere. Disse kommunene trenger nærmere 400 årsverk for å oppfylle normkravene.

Tallene viser at 19 prosent av de offentlige grunnskolene har behov for flere undervisningsårsverk for å oppfylle normen.

Da lærernormen ble innført høsten 2018 økte andelen undervisningstimer gitt av ukvalifiserte fra 4,0 til 4,2 prosent i offentlige grunnskoler. I år er det en nedgang til 3,6 prosent. Det betyr altså at andelen undervisningstimer gitt av ukvalifiserte har gått ned, til tross for at vi har fått betraktelig flere lærerårsverk som følge av lærernormen.

– Vi var litt bekymret for at normen ville føre til at flere måtte ta i bruk ukvalifiserte lærere. Disse tallene viser heldigvis at dette ikke ser ut til å være tilfelle så langt, sier kunnskapsminister Guri Melby. 

– Målet vårt er å sikre tidlig innsats og tettere oppfølging av elevene, slik at ingen blir hengende etter. Tallene viser at satsingen vår virker. Nå er det flere lærere per elev, og elevene møter oftere lærere med fordypning i fagene de underviser i, sier hun.

Les også: