Fjorduniversitetet? Ivar Aasen universitet? Her er navneforslagene til et universitet på Vestlandet.
LUKK

Fjorduniversitetet? Ivar Aasen universitet? Her er navneforslagene til et universitet på Vestlandet.

Av Julia Loge

Publisert 2. desember 2021 kl. 10:34

Høgskulen på Vestlandet har fått 21 forskjellige forslag til universitetsnavn. Her er listen.

Høgskulen på Vestlandet forbereder universitetssøknaden sin, og en del av det arbeidet er å finne ut hva et nytt universitet skal hete. I høst har studenter, ansatte og enheter ved høyskolen blitt invitert til å komme med forslag. Hele listen kan du se nederst i saken.

Universitetet på Vestlandet har blitt foreslått av 57 personer, og gruppen som har jobbet med å foreslå nytt navn ser mange positive sider, som at det ligner på dagens navn og er lett å oversette til engelsk. Men det er også negative sider, som at det er så trygt at det er et kjedelig valg og at forkortelsen UVL kan få enkelte til å føle seg uvel.

Derfor har de også tre andre forslag: Universitetet i Vest, Vestlandsuniversitetet og Fjorduniversitetet.

Felles for alle forslagene er at utvalget mener de fungerer på bokmål, nynorsk og engelsk og at det er godt språk.

Nå skal navneforslaget drøftes i ledergruppe, med eksterne samarbeidspartnere og Språkrådet, for saken er ventet til styret i løpet av våren 2022. Selve universitetssøknaden planlegger HVL å sende inn i 2023, og da er det Kongen i statsråd som fatter det endelige vedtaket om navn.

Innspill til universitetsnavn

De mest populære forslagene:

 • Universitetet på Veslandet
 • Vestlandsuniversitetet
 • Vestland/Vestlandet universitet
 • Vest universitet
 • Universitetet i Vest
 • Universitetet i Vest-Noreg
 • UniVest

Andre populære forslag:

 • Fjorduniversitetet
 • Profesjonsuniversitetet på Vestlandet

Forslag fra én eller to personer:

 • Distriktsuniversitetet
 • Norges kystuniversitet
 • Fridtjof Nansen universitet
 • Ivar Aasen universitetet
 • Det vestnorske universitetet
 • United Western University
 • Nordveg universitet
 • Vestenfjeldske universitet
 • VestlaMet
 • Veritas Vincit Vest
 • Mannaz X universitet
 • Les mer:
HVL