Foreslår å gi 35 millioner til museene. Se hvem som får penger.
LUKK

Foreslår å gi 35 millioner til museene. Se hvem som får penger.

Av Lina Christensen

Publisert 11. mai 2021 kl. 13:44

Regjeringen øker tilskuddet til kulturinstitusjoner med 50 millioner kroner i forslag til revidert nasjonalbudsjett. På grunn av sommer og høysesong vil de at mesteparten skal gå til museene.

I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke tilskuddet til museum, musikk- og scenekunstinstitusjoner med 50 millioner kroner. Av dette skal 35 millioner kroner gå til museer og 15 millioner til musikk- og scenekunstinstitusjoner. Kulturdepartementets argument for å gi mesteparten av tilskuddet til museumssektoren er at sommeren er høysesong for museene.

Her kan du se hvor mye regjeringen foreslår å gi hvert museum:

Formålet med økningen er å holde oppe aktivitet og sikre at tilsatte ved disse institusjonene kan være i arbeid, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.

– Museum, musikk- og scenekunstinstitusjoner er en viktig del av den kulturelle infrastrukturen. De vil være helt sentrale i gjenåpningen av samfunnet og må derfor være rustet til å kunne gi et bredt publikumstilbud når det stegvis blir åpnet opp for mer aktivitet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Fra før har disse institusjonene mottatt 200 millioner kroner i tilskudd på grunn av konsekvenser pandemien har påført dem. Tidligere har 70 prosent av midlene gått til musikk- og scenekunstinstitusjoner og 30 prosent til museer. Nå foreslår regjeringen altså at 70 prosent av økningen i revidert budsjett skal gå til museene.

Midlene er fordelt med utgangspunkt i billettinntekter og inntekter fra salg i butikk og kafé i 2019.

– Vårt ankepunktet er at museene som har falt ut hele tiden, også har falt ut nå

– Det er en del positive ting i hoveddelen, som dekker bredden av museer under Kulturdepartementet. Det er både en økning i driftstilskuddet for å kompensere for tap under pandemien, i tillegg til at det gis noe ekstra til enkelte museer og enkelte prosjekter. Det er fint, sier Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund, til Forskerforum.

Ramskjær og Museumsforbundet har en rekke ganger pekt på at enkelte museer har falt utenfor de statlige støtteordningene for museer under koronapandemien. Dette er gjerne museer som fra før ikke har statsstøtte, som Kon-Tiki Museet, eller museer som hører til andre departementer og budsjettposter, som Nobels fredssenter. De må satse på å søke midler gjennom kompensasjonsordningen eller stimuleringsordningen.

– Vårt ankepunkt er at museene som har falt ut hele tiden, også har falt ut nå. Det er litt trist å se at noen fortsatt havner utenfor, og at de må belage seg på å søke på kompensasjonsordningen, sier Ramskjær og understreker at det er bra at ordningen blir utvidet til oktober.

Heller ikke universitetsmuseene, som ligger under Kunnskapsdepartementet, er blant museene som regjeringen foreslår å øke tilskuddet til. Det samme gjelder de samiske museene.

– Museene under Sametinget ser dessverre også ut til å ha falt ut denne gangen. Universitetsmuseene og sentrene under Kunnskapsdepartementet, og museer under andre departementer, må håpe på hjelp på annet vis eller i 2022-budsjettet, sier Ramskjær.

Liv Ramskjær i Museumsforbundet. Foto: Unn Bjørge

I tillegg foreslår regjeringen å bevilge følgende til museumssektoren:

Et par rehabiliteringsprosjekter har også fått plass i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kode Kunstmuseer og komponisthjem i Bergen for å rehabilitere Lysøen, den tidligere villaen til komponisten Ole Bull. Det er allerede bevilget 14,5 millioner kroner til dette, men ettersom rehabiliteringsbehovet er større enn tidligere beregnet vil regjeringen øke dette med 10 millioner kroner i 2021, og at det gis tilsagn om tilskudd på ytterligere 15 millioner kroner i 2022. Det samlede statlige bidraget til rehabiliteringen av Lysøen blir med det på 39,5 millioner kroner.

Museene i Sogn og Fjordane har fremmet søknad om midler til et verne- og formidlingsbygg for å sikre Holvikejekta, en jekt fra 1881. Regjeringen foreslår et statlig tilskudd på 11 millioner kroner til dette prosjektet. Statens andel vil utgjøre 1/3 av de samlede kostnader for prosjektet.

I revidert nasjonalbudsjett i fjor ble det satt av ekstra midler til å grave ut Gjellestadskipet, et vikingskip som ble funnet i Halden i 2018. De samlede utgiftene til dette utgravingsprosjektet ble i fjorårets budsjett anslått til 23,5 millioner kroner. Utgravningen har imidlertid vist seg å bli enda dyrere og ta enda lengre tid enn tidligere antatt. I årets budsjett foreslås det derfor å tilføre prosjektet 6,7 millioner kroner.

10 millioner kroner i engangstilskudd til ulike prosjekter

Det foreslås også å gi 10 millioner kroner i engangstilskudd til ulike prosjekter i regi av museer i Det nasjonale museumsnettverket:

  • 1 mill. kroner til Nordmøre museum for utbedringer ved Mellemværftet i Kristiansund
  • 1 mill. kroner til Musea på Sunnmøre for oppgradering av bygninger og fornying av utstilling på museet til billedhuggeren Anders Svor
  • 1 mill. kroner til Romsdalsmuseet for restaurering av Nesset prestegård – Bjørnstjerne Bjørnsons barndomshjem
  • 2 mill. kroner til Vest-Telemark Museum for restaurering av hjemstedet til billedhuggeren Anne Grimdalen på Grimdalstunet
  • 1 mill. kroner til Mjøsmuseet for bygningstiltak ved friluftsmuseet Stenberg gård
  • 2 mill. kroner til MiA – Museene i Akershus for ny utstilling på Oslofjordmuseet
  • 2 mill. kroner til Preus museum for prosjektet med å katalogisere Filmmuseets og egen gjenstandssamling.
  • Les mer om revidert nasjonalbudsjett her: