Forskningen var avsluttet, men Rikshospitalet fortsatte å bruke skjema med svært intime spørsmål
LUKK
Annonse

Forskningen var avsluttet, men Rikshospitalet fortsatte å bruke skjema med svært intime spørsmål

Av Julia Loge

Publisert 5. mai 2022

Personer som utredes for kjønsskifte har i mange år blitt bedt om å fylle ut et omfattende spørreskjema. Men det var uklart for pasientene om de deltok i forskning og om det var frivillig å svare.

Det er tidsskriftet Sykepleien som har skrevet om forskningsprosjektet SOBER1 ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens, som utreder og behandler transpersoner fra hele Norge.

Sykepeleien har blant annet avdekket at det har vært uklart for pasientene om de deltok i forskning og om det var frivillig å svare på skjemaene.

«Svært intime spørsmål»

Sykepleien skriver at de «har fått tilgang til spørreskjemaet som inneholder svært intime spørsmål. Eksempler på spørsmål er om de tenker på foreldrene sine når de onanerer og om de bruker kjønnsorganene sine aktivt når de har sex.»

Sykepleien har i samtaler med flere av pasientene fått beskrevet «sykt ubehagelige spørsmål», og følelsen av å bli presset til å svare.

Innledningsvis svarte Rikshospitalet at det dreide seg om frivillige spørsmål i et avsluttet forskningsprosjekt, som verken påvirker utredning eller behandling.

Ble ikke spurt om samtykke

Men nå har stortingsrepresentant Grunde Almeland (Venstre) sendt et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, og da svarer Oslo universitetssykehus at de fortsatte å bruke skjemaet etter at forskningsprosjektet var ferdig med datainnsamlingen i 2017.

«Skjemaet som ble brukt i forskningsprosjektet er siden blitt benyttet i klinisk utredning av pasienter», står det i svaret. Svaret fra OUS og Kjerhol forklarer også hvorfor pasientene ikke ble spurt om samtykke:

«Det er i denne forbindelse ikke blitt innhentet samtykke da det ikke lenger var snakk om et forskningsprosjekt».

OUS beklager uklarhet

I svaret fra Kjerkhol står det også «Oslo universitetssykehus beklager at det ikke har kommet klart frem av skjemaet at data ikke ville bli benyttet i forskning, men var del av den kliniske utredningen.»

Ifølge Kjerkhol skal helseforetaket nå «følge opp at skjemaer som er blitt benyttet i forskningsprosjekter, ikke inneholder formuleringer som er egnet til å skape misforståelser når skjemaet tas i bruk i vanlig klinisk praksis.»