Først ansatte de 30 nye, nå må de nedbemanne 35
Annonse

Nord universitet:

Først ansatte de 30 nye, nå må de nedbemanne 35

Av Julia Loge

Publisert 24. februar 2020

På to år vokste lærerutdanningen på Nord universitet med 30 årsverk. Så kom varslene om nedbemanning.

­Fra 2017 og fram til sommeren 2019 fikk Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag en kraftig oppbygging med 30 årsverk, skriver Avisa Nordland. Nå må universitetet redusere med 35 stillinger. Det klarer de ikke uten oppsigelser.

17. februar var alle ansatte på fakultetet kalt inn til informasjonsmøte om omstillingsprosessen som etter planen skal være avsluttet i månedsskiftet juni-juli. Tilsammen har fakultetet 340 ansatte i Bodø, Levanger og Nesna.

Annonse

Stort underskudd

I fjor brukte fakultetet 32 millioner kroner mer enn de fikk, ifølge styrepapirer fra januar. Innføring av master i grunnskolelærerutdanningen, kompetanseoppbygging og færre studenter har kostet dyrt.

– De har vært overivrige i oppbygginga av fakultetet. Det tar fem år å utdanne folk til forskere. Underveis må man ha inn andre for å undervise. Det har vært påpekt mange ganger, men sånn blir det når universitetet skal drives som en butikk og være selvfinansierende. Alle skal ha toppkompetanse, men det skal også undervises. Det driver kostnader, sier Terje Fallmyr, Forskerforbundets hovedtillitsvalgt.

Styreleder Vigdis Moe Skarstein beklager oppsigelsene, men sier til Avisa Nordland at det er riktig at styret er ambisiøst og vil heve kvaliteten.

– Det betyr at vi må svare til de krav som stilles til å være et universitet på linje med andre norske universitet, både når det gjelder forskning og undervisning. Det innebærer å finne balansen mellom forskning og undervisning, både faglig og økonomisk innenfor de rammene vi til enhver tid har.

Første gang

Ifølge Universitetsavisa kan det være første gang et universitet står ovenfor oppsigelser av faste ansatte på grunn av nedbemanning, det er ihvertfall første gang det skjer i så i stor skala.

– Hele Nord universitet brøyter nå ei løype på mange ting. Det er ikke mange som har hatt en strukturprosess som oss og ikke mange som har stått i en situasjon med nedbemanning, konstaterer dekan Egil Solli til Universitetsavisa.

  • Fikk du med deg denne?