Fremskrittspartiets Stine Margrethe Knutsdatter Olsen etterlyste tiltak for å sikre ytringsfrihet og meningsmangfold ved norske utdanningsinstitusjoner.

Frp spurte om Eikrem-sak i Stortinget

Av Julia Loge

Publisert 11. desember 2018

Fremskrittspartiets Stine Margrethe Knutsdatter Olsen etterlyste tiltak for å sikre ytringsfrihet og meningsmangfold ved norske utdanningsinstitusjoner.

«På amerikanske campuser blir takhøyden senket, og sensur av pensum og forelesere sprer seg etter tallrike studentkampanjer. I Tyrkia er tusener av universitetsansatte sparket. I Europa møter kravet om «traumevarsler» for kunst og pensumlitteratur økende støtte. Et konkret og ferskt eksempel er konflikten rundt en NTNU-forsker.»

Slik innledet Fremskrittspartiets Stine Margrethe Knutsdatter Olsen et skriftlig spørsmål til statsråd Iselin Nybø. Olsen fra Telemark er vara for Bård Hoksrud og sitter i utdannings- og forskningskomiteen.

Hun oppsummerte de siste hendelsene etter at Øyvind Eikrem ved Institutt for sosialt arbeid uttalte seg til Resett om en drapssak i Trondheim som involverte enslige, mindreårige asylsøkere.

Bekymret for knebling

«Frp mener forskere og akademikere må ha størst mulig frihet til å forske og arbeide selvstendig. Ytringsfrihet er en kjerneverdi og en forutsetning for fri forskning. Frp er bekymret over flere oppslag der studenter og aktører innen akademia forsøker å kneble og motarbeide meningsmotstandere.»

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø svarte med å dele bekymringen over utviklingen i en rekke land, men at hennes «hovedinntrykk er at de fleste opplever at rammene for ytringsfrihet og akademisk frihet er gode i Norge.»

I den konkrete saken om Eikrem og intervjuet i Resett, svarte Nybø blant annet at Bovim hadde forsvart forskeren. «Å sikre gode rammer for ytringsfrihet og akademisk frihet er et ledelsesansvar. Jeg er derfor glad for at Bovim er så tydelig på behovet for å verne om ytringsfriheten og å legge til rette for åpne diskusjoner og gi rom for ulike innfallsvinkler og uenighet.»

Henviste til lovutvalg

«Jeg mener i utgangspunktet at vi har gode og tilstrekkelige rettslige rammer for å sikre ytringsfrihet, meningsmangfold og akademisk frihet», svarte Nybø.

Deretter viste hun til Aune-utvalget som ble satt ned i juni og som skal gå gjennom hele regelverket som gjelder universiteter og høyskoler og levere forslag til endringer i februar 2020.

«Jeg forutsetter at utvalget også vurderer dagens lovmessige rammer for ytringsfrihet og akademisk frihet ved universitetene og høyskolene, og jeg vil derfor avvente utvalgets vurderinger og forslag», avsluttet Nybø.

  • Les Forskerforums intervju med Eikrem: