Han blir direktør for det nye direktoratet for høyere utdanning
LUKK
Annonse
Annonse

Han blir direktør for det nye direktoratet for høyere utdanning

Av Jørgen Svarstad

Publisert 21. mai 2021

Sveinung Skule blir direktør i det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), som skal samle de mange direktoratene i sektoren.

Tidligere i år ble det klart at de tre direkotratene under Kunnskapsdepartementet Diku, Kompetanse Norge og deler av Unit skal omorganiseres og slås sammen til et større direktorat fra 1. juli. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, med forkortelsen HK-dir.

Fredag ble det klart hvem som skal ledet det nye stor-direktoratet. Valget falt på et velkjent navn i sektoren: Sveinung Skule. 55-åringen kommer fra stillingen som direktør i Kompetanse Norge. Før det har han blant annet vært administrerende direktør for forskningsinstituttet NIFU, forskningsdirektør på Høgskolen i Oslo, nå Oslo Met Storbyuniversitetet, og konstituert avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet. 

Fakta
Fakta om det HK-dir:

Det nye direktoratet skal opprettes fra 1. juli 2021.
Direktoratet vil bestå av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), Kompetanse Norge og deler av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Universell, som i dag er tilknyttet NTNU, vil også bli en del av direktoratet. Direktoratet vil også få oppgaver fra Norsk senter for forskningsdata AS (NSD).
Hovedkontoret blir i Bergen, med kontorsteder i Oslo, Trondheim og Tromsø. Direktøren vil ha kontoradresse i Bergen.
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) skal videreføres som et eget forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, men skal i større grad rendyrkes som tilsyns- og akkrediteringsorgan. En del av oppgavene skal derfor overføres til direktoratet. Hvilke oppgaver det blir, skal sees i sammenheng med regjeringens arbeid med ny universitets- og høyskolelov.

Kilder: Kunnskapsdepartementet

– Et nytt og felles direktorat vil bidra til å gjøre utdanningssystemet vårt mer tilgjengelig slik at flere enkeltmennesker kan få den utdanningen de trenger for å leve gode og selvstendige liv. Sveinung Skule har solid og relevant erfaring innenfor ansvarsområdene til direktoratet. Han har gode forutsetninger for å lede det både gjennom etableringsfasen og gi en tydelig retning for direktoratets videre arbeid, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Annonse

Les også: