Høyre vil sikre penger til forskning på ekstremisme
LUKK

Høyre vil sikre penger til forskning på ekstremisme

Av Lina Christensen

Publisert 2. juni 2023 kl. 14:48

Partiet ber regjeringen opprettholde finansieringen til Senter for ekstremismeforskning.

Forskerforum har tidligere skrevet om at finansieringen til Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo tar slutt i 2026. Senterleder Tore Bjørgo har bedt regjeringen være tydelige på om det blir videreføring eller ikke. Flere av stipendiatene og postdoktorene avslutter sine treårige prosjekter fra neste høst, og uten ytterligere finansiering, må senteret begynne med en gradvis nedbygging allerede fra slutten av 2024.

I dag fremmet Høyre et forslag i Stortinget, der de ber regjeringen sikre finansieringen av senteret etter 2026.

– C-REX må forberede seg på nedtrapping hvis de ikke får tydelige politiske signaler. Derfor håper vi resten av Stortinget er med på dette, sier stortingsrepresentant for Høyre i Kommunal- og forvaltningskomiteen, Mari Holm Lønseth.

– Det er fortsatt viktig med kunnskap, særlig om hvordan vi kan forebygge høyreekstremisme, sier hun.

Ifølge PST utgjør høyreekstremister og ekstreme islamister den største terrortrusselen i Norge, og de vurderer det som «mulig» at disse gruppene kan forsøke å begå terrorhandlinger. Høyre mener derfor det er viktig å forske på forebygging.

Vil ikke kommentere kronebeløp

Fram til nå har den årlige bevilgningen til senteret vært på ti millioner kroner. I et brev til Kunnskapsdepartement har senteret bedt om tretti millioner kroner. Grunnen er blant annet at de ønsker å opprette en mastergrad i ekstremismestudier.

– Vi kommer ikke med et forslag om et gitt kronebeløp, men vi foreslår viderefinansiering ettersom perioden nærmer seg slutten, sier Lønseth.

– C-REX ber om en egen post på statsbudsjettet, i stedet for via Forskningsrådet, slik at de sikres en solid grunnfinansiering. Er det noe dere støtter?

– Dette er detaljer vi ber regjeringen se nærmere på. Akkurat hvordan innretningen skal være, er viktige signaler vi etterlyser at de kommer med.

Ap: – Det er viktig å videreføre senteret

I tillegg til at Høyre ber regjeringen om å videreføre finansieringen til forskningssenteret, ber de også om at det sikres støtte til forskning på alle former for ekstremisme.

– Selv om vi har en lav terrortrussel i Norge, er det en utfordring at flere blir radikalisert. PST har særlig trukket fram at høyreekstremister og radikale islamister kan begå terrorhandlinger. Selv om de ofte har sammenfallende fiendebilder, opererer de på ulike måter. Derfor er det viktig med forskning på alle former for ekstremisme, sier Lønseth.

I april uttalte forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) at de skal vurdere om forskningssenteret skal videreføres i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet. «En avklaring av en eventuell videreføring av senteret vil bli gjort i god tid» sa han da.

– Jeg er enig med alt statsråden sier. Det er noe vi trenger mer kunnskap om, ikke mindre. Det er viktig også for Ap å finne måter å videreføre senteret, sier Lise Selnes, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Utdannings- og forskningskomiteen.

– Men dette er et spørsmål som følger budsjettprosessen. I løpet av budsjettprosessen og neste år må midlene være på plass, sier Selnes.

Senter for ekstremismeforskning ble opprettet av Solberg-regjeringen i 2016 som en respons på terrorangrepet i regjeringskvartalet og mot AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011. Blant forskningstemaene er høyreekstrem vold og terror i Vest-Europa, langtidseffekter av 22. juli, hatkriminalitet, muslimhat, antisemittisme og trusler mot politikere.

Les også: