Hva synes du om studentene dine? Jobber du mer enn du skal? Nå er ordet ditt.
Annonse

Hva synes du om studentene dine? Jobber du mer enn du skal? Nå er ordet ditt.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 12. april 2021

Sist Underviserundersøkelsen ble gjennomført, mente foreleserne at lærerstudentene var dårligst i klassen.

Tirsdag sender direktoratet Nokut ut Underviserundersøkelsen til nesten 27.000 undervisere ved norske høyskoler og universiteter.

Da får du spørsmål om en rekke sider ved underviserhverdagen. Da undersøkelsen ble gjennomført sist – i 2017 – ble forelesere for eksempel spurt om de formidler egen forskning til studentene og har de har nok tid til å forberede undervisningen. Og om de var fornøyde med læringsutbyttet, arbeidsinnsatsen og de faglige forutsetningene til studentene.

Annonse

Da skrev Forskerforum at lærerne til fremtidens lærere er ikke helt fornøyde med ferske studenters kunnskapsnivå. 

I et av spørsmålene ble underviserne nemlig bedt om ta stilling til hvorvidt en «stor andel av studentene» mangler «tilstrekkelige forkunnskaper». Dårligst sto det til med grunnskolelærer- og barnehagelærerstudentene, samt studenter i sosialfag og historiske og filosofiske fag, viste resultatene.

Nokut-direktør Kristin Vinje sier i en pressemelding at de håper undersøkelsen oppleves som nyttig for både underviserne selv og for lærestedene i utviklingen av kvalitetsarbeidet.

– Vi mener undersøkelsen dekker undervisernes hverdag på en god måte. Blant annet spør vi om hvilke undervisnings- og arbeidsformer som brukes, og hva underviserne opplever at de trenger av faglige og andre typer ressurser for å videreutvikle arbeidet med undervisning og læring. Vi håper svarene vil gi oss mer kunnskap om hvordan de jobber, hva slags prioriteringer og avveininger de gjør og hvilke ressurser de har tilgjengelige, sier hun.

Les også: – Mange studenter åpner aldri læreboka

Underviserundersøkelsen sendes ut sammen med tidsbruksundersøkelsen til forskningsinstituttet Nifu, som undersøker hvordan ansatte i akademia bruker arbeidstiden sin. Et funn i Nifus undersøkelse tidligere har vært at ansatte ved universiteter og høyskoler jobber langt mer enn normert arbeidstid.

De to undersøkelsene gjennomføres som et samarbeid mellom Nokut og Nifu for å redusere antallet undersøkelser. Begge undersøkelsene ble sist gjennomført i 2017.

Les også: