Ingen motkandidater til Guro Elisabeth Lind. Hun blir dermed Forskerforbundets leder i tre år til.
Annonse
Annonse

Ingen motkandidater til Guro Elisabeth Lind. Hun blir dermed Forskerforbundets leder i tre år til.

Av Julia Loge

Publisert 22. oktober 2021

Det blir ingen kamp om å bli leder og nestleder i Forskerforbundet. Men det er levert inn flere benkeforslag på andre kandidater til hovedstyret.

Forskerforbundets tillitsvalgte er samlet til representantskapsmøte, som er fagforeningens høyeste organ. En av oppgavene er å velge nytt hovedstyre, som skal ta de store avgjørelsene i de tre årene fram til neste representantskapsmøte.

Gjenvalg for Lind

Fakta
Valkomiteens innstilling:
Leiar
Guro Elisabeth Lind, leiar i Forskerforbundet

Nestleiar
Kristian Vilhelm Eger Mollestad, Presteforeningen – ny

Medlemmer
Sebastian Eiter, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Kristin Lofthus Hope, Høgskulen på Vestlandet (HVL) – ny
Belinda Eikås Skjøstad, Universitetet i Oslo (UiO)
Kristian Steinnes, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) – ny
Hugues Verdure, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) – ny

Varamedlemmer
1. varamedlem: Bente Ovèdie Skogvang, Høgskolen i Innlandet – ny
2. varamedlem: Randi Godø, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design – ny
3. varamedlem: Gisle Andersen, NORCE – Norwegian Research Center – ny
– Ved å tråkke vei fra student, til stipendiat, førsteamanuensis og professor, så har jo jeg kjent på hvor de akademiske skoene trykker, sa Guro Elisabeth Lind da hun presenterte seg.

Valgkomiteen innstilte på at Guro Elisabeth Lind skulle fortsette som leder av Forskerforbundet.

Annonse

Det var ingen motkandidater til Linds kandidatur, så hun kan planlegge neste periode uforstyrret. Ifølge Lind er hennes viktigste mål for kommende periode å gjøre noe med lønnsnivået for kunnskapsarbeidere.

– Lønn må opp og midlertidigheten må ned, sa Lind.

Lind kommenterte også på at hun har beholdt en bistilling som forsker ved siden av å være forbundsleder.

– Jeg tror det er en fordel å være aktiv forsker, eller deltidsforsker ved siden av ledervervet, og kjenne på forskerhverdagen, sa Lind.

Lind er utdannet molekylærbiolog og har siden 2012 ledet en forskningsgruppe i kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus.

Det var heller ingen motkandidater til Kristian Vilhelm Eger Mollestad fra Presteforeningen som nestleder av Forskerforbundet.  

Fakta
Guro Elisabeth Lind

*Guro Elisabeth Lind (født 1977) er utdannet molekylærbiolog og har siden 2012 ledet en forskningsgruppe i kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus.

*I 2014 ble hun professor II ved Universitetet i Oslo (permisjon under ledervervet).
Lind har mottatt flere forskningspriser, og vært del av satsningsområder som senter for fremragende forskning og KG Jebsen senter.

*Hun var Akademiet for Yngre Forskeres første leder og har ledet
Forskerforbundets lokallag ved Radiumhospitalet.

Siden 2019 har hun vært leder i Forskerforbundet, samt leder av Unios forhandlingsutvalg i staten.

Kilde: Forskerforbundet

To alternative lister

Valgkomiteen skal sette sammen et puslespill der de skal ha med kandidater fra universiteter og høyskoler, men også museer, forskningsinstitutter, med ulike landsdeler, ulike stillingskategorier og rimelig kjønnsbalanse.

­– Vi har registrert og diskutert de innkomne forslagene, og de fleste er fulgt opp med intervjuer, sa valgkomiteleder Toril Ivarsøy i sin innledning.

Men det oppsto diskusjon om hvorvidt de hadde oversett Universitetet i Sørøst-Norges kandidat Tony Burner. Berit Brattholm fra USN foreslo dermed Burner den første benkekandidaten. Hun mente også at instituttsektoren er overrepresentert, mens de nye universitetene ikke er representert.

– Jeg er opptatt av at mangfold, likestilling og inkludering ikke bare er buzzword, men også gjenspeilt i faktisk fagforeningspolitikk, sa Tony Burner da han fikk presentere seg.

Etter at valgkomiteen hadde presentert sine forslag til hovedstyre i Forskerforbundet for 2022-2024 ble det lansert fem alternative kandidater. Da kvelden kom hadde de samlet seg om to alternative lister:

Alternative valglister ved representantskapet 2021. Foto: Julia Loge

Mange alternative kandidater i UiOs liste

UiO foreslår:

 • Ann Cecilie Bergene (forsker 1 ved Nifu, benkeforslag)
 • Kristin Lofthus Hope (førsteamanuensis/assisterende instituttleder ved Institutt for økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet)
 • Tord Mjøsund Talmo (benkeforslag, førstelektor Institutt for matematiske fag, NTNU)
 • Belinda Eikås Skjøstad (senirorådgiver og hovedtillitsvalgt UiO)
 • Hugues Verdure (lokallagsleder ved UiT og førsteamanuensis ved Institutt for matematikk og statistikk)
 • Vara: Tony Burner (benkeforslag, professor ved Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Sørøst-Norge)
 • Vara: Bente Ovèdie Skogvang (førsteamanuensis ved Seksjon for idrett og kroppsøving, Høgskolen i Innlandet)
 • Vara: Brynjar Kulset (benkeforslag, seniorrådgiver/hovedtillitsvalgt  Nasjonalbiblioteket)

Universitetet i Oslo tok Burner inn som varamedlem i sitt alternative listeforslag. Der tok de også inn Ann Cecilie Bergene, som nå er ansatt som forsker 2 i NIFU. Bergene har blant annet har ledet Forskerforbundets økonomiutvalg og gikk ut av valgkomiteen i 2020.

I forslaget fra UiO har de også tatt inn NTNUs benkeforslag. Patric Wallin fra NTNU ønsket seg hovedstyremedlemmer som har en aktiv rolle i lokallaget, og fremmet førstelektor Tord Mjøsund Talmo, indirekte som en motkandidat til Kristian Steinnes.

Talmo fortalte at han er opptatt av profesjonsutdanningene, stillingsstruktur og dosentløpet, og trakk også fram karriereveier for teknisk-administrativt ansatte.

– Fagforeningsarbeid handler om å bidra til å se framover og finne konstruktive løsninger, ikke bare si nei hele tiden, sa Talmo i sin presentasjon.

UiO tok også inn igjen Brynjar Kulset, som sitter i hovedtyret nå 2018-2021, men som ikke var innstilt til gjenvalg til tross for at han ønsket det. For å få plass til disse nye kandidatene har UiO foreslått å ta ut Kristian Steinnes, Hugues Verdure og varaene Randi Godø og Gisle Andersen.

Færre endringer fra UiB og UiT

UiB og UiT foreslår:

 • Randi Godø (kurator Nasjonalmuseet)
 • Sebastian Eiter (Seniorforsker ved NIBIO)
 • Kristin Lofthus Hope (HVL)
 • Hugues Verdure (UiT)
 • Kristian Steinnes (professor i historie ved NTNU)
 • Vara: Ann Cecilie Bergene (benkeforslag, Nifu)
 • Vara: Tony Burner (benkeforslag, USN)
 • Vara: Gisle Andersen (Norce)

Listeforslaget fra Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) gjør færre endringer. Både Bergene og Burner er også med på listen, men som varaer. Til gjengjeld er Randi Godø fra Nasjonalmuseet flyttet opp fra vara til fast medlem, og UiOs Belinda Eikås Skjøstad er strøket. Bente Ovèdie Skogvang er også ute fra varalisten.

Selve valget vil foregå fra klokken 16 fredag ettermiddag.

Comeback for Mollestad

Kristian Mollestad var fulltidstillingsvalgt for Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo i 13 år, men de siste fem årene har han jobbet som forhandlingssjef i Presteforeningen. Mollestad mente at det er en styrke at han nå kjenner flere forhandlingsområder enn bare staten.

­– Jeg ledet historiens første kirkestreik i vinter, og vi fikk gjennomslag for det vi ønsket, sa Mollestad.

Nå er han innstilt som nestleder, og Mollestad møtte heller ingen motkandidater.

– Det å få lov til å være nestleder under Guros ledelse vil være helt fantastisk, sa Mollestad.

Steinnes: – Vært ute en vinterdag før

I valgkomiteens innstilling er det to personer som stiller til gjenvalg. Sebastian Eiter, seniorforsker i Nibio stiller til gjenvalg og presenterte seg som en instituttenes stemme i hovedstyret.  Belinda Eikås Skjøstad, seniorrådgiver ved Universitetet i Oslo stiller også til gjenvalg, og trakk blant annet fram medbestemmelse og lokale tillitsvalgtes arbeid i sin valgtale, og fortsatt mulighet for teknisk/administrativt-ansatte til å ha hjemmekontor.

Det er også noen nye i forslaget. Kristin Lofthus Hope, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, trakk fram arbeidet for å integrere utenlandske forskere i den norske arbeidslivsorganiseringen i sin presentasjon.

Valgkomiteen har også foreslått Kristian Steinnes, som er professor ved NTNU og som har vært en sentral person i konflikten rundt NTNUs historikermiljø.

– Jeg har vært ute en vinterdag før, der både jeg og mine kolleger har sett betydningen av fagorganisering. Det er fortid og lærdom nå, sa Steinnes, og trakk også fram at han har fått mye støtte fra medlemmene i lokallaget.

Det siste ordinære medlemmet i valgkomiteens innstilling er Hugues Verdure, som er førsteamanuensis ved UiT – Norges arktiske universitet.

­– Jeg brenner for lønn, sa Verdure, som blant annet har deltatt i Forskerforbundets arbeid med lønnssystemet i staten.

Valgkomiteen foreslår også tre varaer: Bente Ovèdie Skogvang, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet; Randi Godø, kurator ved Nasjonalmuseet og Gisle Andersen, forsker ll ved Norce.

 • Les mer: