Ingen hjelp til forsinkede stipendiater. Guro Elisabeth Lind er skuffet.
LUKK

Ingen hjelp til forsinkede stipendiater. Guro Elisabeth Lind er skuffet.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 11. mai 2021 kl. 15:40

Stipendiater og postdoktorer blir forsinket på grunn av pandemien, men regjeringen har ingen ting å tilby i revidert nasjonalbudsjett.

Forskerforum har skrevet flere saker om koronaforsinkede ph.d.-kandidater og postdoktorer.

Flere undersøkelser viser at flertallet av stipendiatene og postdoktorene er blitt forsinket. Praksisen med å gi forlengelse varierer mellom institusjoner og internt på institusjoner. Men regjeringen har så langt ikke gitt universitetene og høyskolene penger så de kan forlenge engasjementene.

Det kom heller ikke noe i forslaget til revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen la frem tirsdag.

Leder Guro Elisabeth Lind i Forskerforbundet er skuffet.

– Vi er selvfølgelig skuffet over at regjeringen ikke tar et større ansvar for å sikre forlengelsen til stipendiatene og postdoktorene. Den problemstillingen har vært der helt siden pandemien startet, som det er helt prekært at man får løst. Dette var en gylden anledning som vi er veldig skuffet over at regjeringen ikke benyttet seg av, sier hun og fortsetter:

– Det er fortsatt mange postdoktorer og stipendiater som står uten den forlengelsen de trenger. Og dette er et alvorlig problem, det er også et samfunnsproblem.

Hun viser til at det allerede før pandemien var en av tre stipendiater som ikke fullførte løpet sitt.

Hun ønsker seg en nasjonal løsning der stipendiater og postdoktorer er garantert en minimumsforlengelse, og deretter muligheten for behovsprøvd forlengelse.

At spørsmålet om forlengelse i dag løses lokalt, kan slå urettferdig ut, mener hun.

– Vi har sett så langt at dette løses veldig ulikt mellom institusjoner. Noen har gjort en god jobb, og andre hvor vi ser at det er mange som har fått avslag på søknadene. Ikke bare har de blitt forsinket, men har også måtte bruke tid på å orientere seg i et dels uoversiktlig  system. Og vi ser også at dette spesielt har rammet utenlandske. De har vært enda vanskeligere for dem å manøvrere i dette enn for de norsktalende, sier hun.

– Og når dette skal håndteres på institusjonsnivå, blir dette et økonomisk spørsmål. Ikke bare for institusjonen som helhet, men også ned på fakultets- og instituttnivå. Ulik behandling internt på institusjoner har også vært et problem enkelte steder.  

– Lar universitetene i stikken

Forskerforbundet har gjort det klart at de stiller seg bak oppropet til en gruppe som kaller seg Stipendiatorganisasjonen. I oppropet, som tirsdag kveld hadde over 1000 signaturer, heter det at «Stortinget bør prioritere en stor krisepakke til norsk forskning i revidert statsbudsjett 2021, med særlig innretting mot stipendiater og postdoktorer.»

En av initiativtakerne, stipendiat Margrethe Voll Storaas ved Norges Idrettshøgskole, mener regjeringen lar universitetene og høyskolene i stikken.

– Å ikke gi støtte til universitetene og høyskolene, som sitter med regningen på korona sin effekt på forskerutdanningene, er å la disse institusjonene i stikken. For det er allerede etablert at folk trenger forlengelse. Men det de får er veldig variabelt. Det er helt ulikt hva slags økonomiske forutsetninger institusjonene har. Og da får man en forskjellsbehandling som fører til ulikhet, sier hun.

I oppropet krever de minst to måneders utvidelse av arbeidstiden til alle midlertidig ansatte. I tillegg mener de det bør bevilges ekstra midler som kan dem som behøver det aller mest kan søke om.

Les også: