Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Internrevisjonen kritiserer UiOs taxibruk

Av Julia Loge

Publisert 15. oktober 2019

Drosjereisene falt utenfor den vanlige kontrollen med reiseregninger, viser Universitetet i Oslos gjennomgang.

– Vi ser at oversikten og håndteringen av taxikort-ordningen ikke har vært utført på en god måte tidligere og vi har derfor en gjennomgang av praksisen, sa universitetsdirektør Arne Benjaminsen til VG tidligere i år.

Nå har UiO fullført gjennomgangen, og Enhet for internrevisjon har kommet fram til at reglene er for lite kjent, at rutinene bør forbedres og at ledere ikke har fulgt opp godt nok.

«Reisereglement ved bruk av taxikort blir (…) ikke tilstrekkelig etterlevd», skriver Enhet for internrevisjon ved Universitetet i Oslo i halvårsrapporten sin.

Drosjeturene har blitt behandlet som en inngående faktura, ikke en reiseregning, og dermed har kontrollen vært ikke den kostanden fått samme oppmerksomhet som andre reisekostnader, ifølge internrevisjonen.

«Taxikort har blitt innført som en effektiv betalingsform og er blitt betraktet som et effektiviseringstiltak for ansatte med mye reisevirksomhet», står det i rapporten.

Sperret etter avsløring

VG avslørte i mars i år at en av universitetets mest profilerte forskere har brukt store summer på taxi. Internrevisjonen har sjekket alle UiOs taxikort og funnet ut at det ikke er andre tilfeller med samme eller høyere utgifter.

Forskerforum har mottatt en liste over 220 aktive og 509 sperrede drosjekort. Den viser at like etter VGs sak ble over 50 kort sperret, en betydelig økning fra de 15 som ble sperret i månedene før saken.

– I forbindelse med denne saken har vi bedt enhetene ved UiO om å rydde i listene for å avdekke de kortene som ikke er i bruk og som skal sperres. Det kan være litt forsinkelse i systemet knyttet til hvor lang tid det tar å rydde, sperre og avvikle kort, skriver Benjaminsen i en e-post via UiOs pressekontakt.

Brukte forskningssenterets drosjekort etter at senteret var avsluttet

Blant kortene UiO sperret etter VGs avsløring, tilhøre tre et senter som ble avsluttet før sommeren 2017. Direktør ved Det humanistiske fakultet ved UiO, Monica Bakken forklarer det med at senteret fortsatt hadde forskningsaktivitet også etter prosjektslutt i 2017.

– Kortene har som det framgår ikke blitt brukt den senere tiden, skriver hun i en epost.

Men ett av kortene ble brukt for over 24 000 kroner etter at senteret var avsluttet, senest i februar 2019. Ifølge Bakken ble dette kortet med en av de ansatte som gikk videre fra senteret til ledelsen i et annet toppforskningsprosjekt. Der ble det brukt til reiser til og fra flyplassen når det ikke var mulig å bruke kollektivtrafikk eller for å rekke møter.

Men nå er alle drosjekortene ved hele instituttet avviklet, ifølge Bakken.

– For forskere med et stort internasjonalt nettverk og mange reiser er det likevel ikke til å unngå at noen reiser ikke lar seg løse med det eksisterende kollektivtilbudet. I de tilfellene leveres nå reiseregning.

  • Les også: