Krangler om koronabonus på Oslomet: – Jeg er skikkelig sinna
LUKK
Annonse
Annonse

Krangler om koronabonus på Oslomet: – Jeg er skikkelig sinna

Av Julia Loge

Publisert 23. oktober 2020

Rektor Curt Rice vil gi lik koronabonus til alle. Forskerforbundet vil lønne de som har jobbet ekstra mange timer.

­– Jeg ønsker å gi et flatt kronetillegg til alle sammen, kanskje i størrelsesorden 10.000 kroner, sier rektor Curt Rice til Forskerforum.

– Det som er viktigst for meg er å anerkjenne den ekstraordinære innsatsen, sier Rice. Foto: Oslomet

Han ser for seg å bruke om lag 20 millioner kroner på en engangsutbetaling til alle ansatte for å anerkjenne den ekstrainnsatsen mange har lagt ned under koronapandemien.

Annonse

Forhandlingskrangel

Men han møter motstand fra uventet hold.

– Vi er fremdeles i dialog med fagforeningen, med håp om at vi kommer i mål, men det ser ut til å være krevende, sier Rice.

For fagforeningene, blant annet Forskerforbundet, vil helst fordele pengene annerledes.

Lokale lønnstillegg kan nemlig gis på flere måter. Enten i årlige, lokale forhandlinger, som på fagspråket heter 2.5.1-forhandlinger, eller i det som på sjargongen heter 2.5.3-forhandlinger. Det kan man kreve hvis man har store endringer i oppgaver og ansvar eller hvis man har gjort en ekstraordinær innsats. Og dette siste året er det mange som har gjort en ekstraordinær innsats.

– Genuin interessekonflikt

Ifølge Rice har fagforeningene levert individuelle krav tilsvarende 3 millioner kroner for ansatte som mener de har gjort en ekstraordinær innsats knyttet til korona. Forskerforbundets Erik Dahlgren viser til, som eksempel, ansatte som har brukt 100 timer ut over ordinær arbeidstid på å forberede digital undervisning, og at de nå ber om tillegg tilsvarende timelønnen sin for den.

– Fagforeningen ser ut til å ønske både flatt tillegg og individuell uttelling, og det blir ikke riktig, sier Rice.

– Vi har en genuin interessekonflikt her, for jeg ønsker å anerkjenne innsatsen til alle ansatte, mens fagforeningen vil prioritere sine medlemmer. Jeg skjønner det, jeg må være opptatt av alle, og de av sine medlemmer. Det er ikke noen kritikk, sier Rice.

Hovedtillitsvalgt Erik Dahlgren. Foto: Oslomet

– Lønnsforhandlinger gjennom media

Torsdag måtte fagforeningene avbryte forhandlingene med arbeidsgiver om disse tilleggene for ekstraordinær innsats. Men da var ikke de 10.000 kronene et tema, ifølge Dahlgren. Han fikk vite om dem først fra Khronos journalist i dag tidlig.

– Curt kunne drøftet det med oss på IDF-møte i går, sier Dahlgren.

Han forteller at det var arbeidsgiver som ba de ansatte om å jobbe ekstra, skrive timer, og så sende inn krav til 2.5.3-forhandlingene.

– Vi tillitsvalgte vil helst ikke ha det slik, for det undergraver overtidsbestemmelse, sier Dahlgren.

– Jeg er provosert, jeg er skikkelig sinna. Det er ikke ofte, sier han.

Spesielt innenfor helsefagene er det mange som har jobbet mye for å dekke inn for kollegaer som har jobbet på sykehusene i forbindelse med krisen. Ifølge Dahlgren er mange av timekravene på 20. til 30.000, altså langt mer enn Rices tilbud, og det er uten å regne overtidstillegg.

– De som har jobbet ut over vanlig arbeidstid, de skal ha betalt for det, understreker han.

  • Les mer: