Kulturrådet har endret navn
LUKK

Kulturrådet har endret navn

Av NTB og Lina Christensen

Publisert 2. januar 2023 kl. 11:51

Fagetaten Norsk kulturråd har endret navn til Kulturdirektoratet. Rådskollegiet Norsk kulturråd beholder derimot sitt gamle navn.

Kulturrådet har vært navnet på både fagetaten Norsk kulturråd, som ligger under Kultur- og likestillingsdepartementet, og rådskollegiet Norsk kulturråd, som består av ti personer oppnevnt av Kongen i statsråd.

Virksomheten som nå heter Kulturdirektoratet jobber blant annet med tilskuddsforvaltning og har forvaltningsansvar for museumssektoren og en rekke andre kulturinstitusjoner.

Annonse

Norsk kulturfond forvaltes av rådskollegiet Kulturrådet på armlengdes avstand fra myndighetene.

Frem til nå har virksomheten og rådskollegiet hatt samme navn, men fra 1. januar 2023 er det altså bare rådskollegiet som bærer navnet Kulturrådet.

– Nå blir det tydeligere hvem som fatter de ulike beslutningene og hvilke oppgaver direktoratet og de kollegiale organene utfører for den samlede norske kultursektoren, sier Kristin Danielsen, direktør for Kulturdirektoratet.

Kulturdirektoratet har 150 ansatte og har kontorer i Oslo, Trondheim og Bodø. Navnbyttet innebærer ingen endring i arbeidsoppgaver, organisering eller antall medarbeidere, ifølge direktoratets nettsider. Det skal heller ikke gå utover tilskuddsordninger eller saksbehandlingsprosedyrer.

Navnebyttet trådte i kraft 1. januar.

Les også: