– Langtidsplanen er en «hastverksplan»
LUKK

- Langtidsplanen er en «hastverksplan»

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 12. januar 2015 kl. 15:24

- Det er kritikkverdig at Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning ikke gir større åpenhet om investeringsbehov, sier Anne Tingelstad Wøien.

--langtidsplanen-er-en--hastverksplan-


– Vi burde hatt den listen over investeringsbehov, sier Anne Tingelstad Wøien.

--langtidsplanen-er-en--hastverksplan-


Petter Aaslestad (t.v.) etterlyste større innsikt i investeringsbehovene i forskningssektoren under Kuf-komiteens høring.

Fakta
<

– Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning må bli mer lik Nasjonal transportplan.

Det sier stortingsrepresentant og andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Anne Tingelstad Wøien (Sp). Hun kritiserer Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning for å være en «hastverksplan» etter at Kuf-komiteen forrige uke avholdt høring om regjeringens forslag.

Ber departementet åpne skuffen

Langtidsplanen, som er den første av sitt slag, er ment å gi større åpenhet og presentere en retning for investeringer i forsknings- og utdanningssektoren.

Forskerforbundet, som organiserer over 19 000 ansatte i kunnskapssektoren etterlyste en langt mer åpen prioritering av bygg- og investeringsbehov enn det regjeringen har presentert i planen.  

– Man kunne kanskje fått avslørt litt mer av de listene, som etter sigende ligger i en skuff i Kunnskapsdepartementet, om hvordan det bør tenkes videre om byggprioriteringer, sa Forskerforbundets leder Petter Aaslestad til Kuf-komiteen.

Klart ja

Anne Tingelstad Wøien plukket opp poenget og stilte spørsmål tilbake om Forskerforbundet ønsket å få denne listen inn i langtidsplanen.

– I nasjonal transportplan er det mange prosjekter som beskrives. Kunne det vært ønsket fra deres ståsted å ta den listen dere refererer til og sette den inn i planen, og at det der står beskrevet forventet oppstart på byggeprosjekter, spurte Wøien, som la til at det kun er nevnt to prosjekter frem til 2024 slik planen foreligger nå.

– Og vi kan jo forvente oppstart på andre bygg før den tid, la hun til.

– Svaret på om vi ønsker den listen er åpenbart ja, svarte sjef for fagpolitisk avdeling i Forskerforbundet, Bjørn T. Berg i Forskerforbundet.

– En del av målsettingen med å få en sånn langtidsplan var å få økt forutsigbarhet for forskningsmiljøene og utdanningsmiljøene. For å få til det må du ha en drøfting av behovene som finnes i hele sektoren. Å legge inn den listen, vil bidra til å øke forutsigbarheten, sa Berg.

Burde hatt listen

Til Forskerforum sier Anne Tingelstad Wøien at det er kritikkverdig at langtidsplanen ikke har større åpenhet om behovene i sektoren.

– Dette er en hastverksplan for å få det kvittert ut, fremfor en reell plan for sektoren. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning skulle være noe tilsvarende Nasjonal transportplan. Der er mange av behovene i sektoren er synliggjort og tidfestet innenfor en tiårsramme. De kunne utsatt langtidsplanen til etter stortingsmeldingen om strukturen sektoren, sier hun.

Kuf-komiteen jobber nå med å fullføre merknadene til langtidsplanen. Hvorvidt det gjøres endringer i regjeringens forslag blir så opp til Stortinget å bestemme. Komiteen har frist til 27. januar med å avgi sin innstilling, som så vil bli behandlet i Stortinget 3. februar.

Wøien kan foreløpig ikke si hva komiteen vil konkludere med, men ser det som en mulighet at det blir vedtak om å endre planen.

– Stortinget kan be regjeringen komme tilbake med en forpliktende oversikt over når prosjekter kan fases inn. Eller vi kan legge det inn som en merknad. I dag sitter vi ikke med noen oversikt over prosjekter frem i tid, så vi burde aller først hatt den listen med en vurdering fra departement og regjeringen om når vi kan fase inn prosjekter, sier Wøien.