Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Steinnes-saken skal behandles i hovedstyret til Forskerforbundet

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 19. september 2018

To av Forskerforbundets lokallag krangler åpent om å gi støtte til en professor ved NTNU. Nå blir saken styrebehandlet.

– Denne saken har vakt mye engasjement og oppmerksomhet, så vi syns det er riktig at det er det øverste valgte organet i Forskerforbundet som går inn og ser på denne saken, sier leder av Forskerforbundet Petter Aaslestad.

Kristian Steinnes

Garanterte støtte

Saken som har fått så mye oppmerksomhet er at lokallaget til Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen har gått åpent ut og garantert økonomisk støtte til ekstern advokathjelp til professor Kristian Steinnes ved NTNU. Bakgrunnen er at Steinnes har blitt omplassert på egen arbeidsplass. Steinnes har søkt Forskerforbundet om støtte til ekstern advokat, men har foreløpig ikke fått svar på søknaden. Lokallagsleder ved UiB Steinar Vagstad mente det tok for lang tid å svare Steinnes og gikk derfor selv ut med en garanti om støtte fra UiB-lokallagets egne midler, dersom Forskerforbundet sentralt ikke ville støtte Steinnes.

Det er lite heldig å se at to lokallag er i konflikt med hverandre.

Leder av Forskerforbundet Petter Aaslestad forteller at saken nå skal opp til behandling på et ekstraordinært møte i forbundets hovedstyre førstkommende onsdag. Der vil også styremedlem Steinar Vagstad delta.

– Vi har også fått et brev fra lokallaget ved NTNU som er stilet til lokallaget ved UiB, som vi vil gjennomgå, forteller Aaslestad.

LES OGSÅ: Forskerforbundet ved UiB: – Derfor støtter vi Steinnes

Aldri opplevd liknende

Lokallaget ved NTNU har reagert kraftig på at lokallaget ved UiB griper inn i en sak ved NTNU.

– Hva syns du om at UiBs lokallag har gitt en direkte støtte til et medlem ved NTNU mens saken er til behandling sentralt i Forskerforbundet?

– Jeg har aldri opplevd noe liknende, og jeg ser frem til å diskutere den fremgangsmåten med hovedstyret for å få hovedstyrets syn på saken, sier Aaslestad.

– Hvordan syns du denne saken tar seg ut for Forskerforbundets del?

– Det er lite heldig å se at to lokallag er i konflikt med hverandre, så min og hovedstyrets jobb nå er å prøve å få landet denne saken.

LES OGSÅ: