Forskerforbundet ved UiB: – Derfor støtter vi Kristian Steinnes
LUKK
Annonse
Annonse

Forskerforbundet ved UiB: – Derfor støtter vi Kristian Steinnes

Av Aksel Kjær Vidnes og Jørgen Svarstad

Publisert 19. september 2018

Måten NTNU-professor Kristian Steinnes har blitt behandlet på bør belyses rettslig, mener Forskerforbundet ved UiB. NTNU svarer at flyttingen av Steinnes har rot i noe helt annet.

– Kristian Steinnes har fått masse støtte i form av klapp på skulderen og e-post, men det er ingen som har gått ut og offentlig støttet ham. Jeg kjenner ikke alle detaljene i saken, men det lille jeg kjenner til er nok til å få alle alarmklokker til å ringe, sier Steinar Vagstad.

– Fortjener rettslig belysning

Steinar Vagstad mener Steinnes-saken bør belyses rettslig. Foto: Julia Loge

Vagstad er professor og leder av Forskerforbundets lokallag ved Universitetet i Bergen, som har valgt å garantere for advokatutgiftene til historieprofessor Kristian Steinnes ved NTNU. Steinnes står i en konflikt med sin arbeidsgiver og har blitt omplassert fra ett institutt til et annet. Bakgrunnen er en langvarig konflikt med ledelsen. Steinnes, som har vært mangeårig tillitsvalgt for Forskerforbundet, mener saken springer ut av han har påpekt ting som tillitsvalgt som har gjort ham upopulær hos ledelsen.

Annonse

Steinnes har fått advokathjelp fra Forskerforbundet, men har selv ønsket å hyre inn en ekstern advokat til å gå gjennom saken. I påvente av at denne søknaden om støtte til ekstern advokat skal behandles av Forskerforbundet sentralt har lokallaget ved Universitetet i Bergen gått ut og garantert for 40000 kroner i advokatutgifter dersom Forskerforbundet ikke vil gi støtte til ekstern bistand.

– Hvorfor går dere ut og støtter ham før saken er ferdig behandlet?

– Saken har vært kjent i noen måneder. Jeg skjønner at den må behandles på en ordentlig måte, men jeg trenger ikke mer saksbehandlingstid for å vurdere dette, sier Vagstad.

– Jeg syns det fortjener å bli rettslig belyst om det er lov å oppføre seg sånn overfor tillitsvalgte, sier Steinar Vagstad.

– Hva er det du mener er kritikkverdig?

– Som tillitsvalgt videreformidlet Steinnes kritikk til sin instituttledelse. Som svar på det ble han innkalt til møte som medarbeider, ikke som tillitsvalg. Han fikk ikke ha med seg noen på møtet, og tema for møtet var hvem som har sagt hva. Case closed, vil jeg si.

Hvem sa hva

Hendelsen som Vagstad sikter til er en e-postutveksling mellom Steinnes og ledelsen i februar 2017. I e-postene, som Forskerforum har fått innsyn i, kommer det frem at Steinnes ber om å få ha med verneombud på et møte om arbeidsmiljøet på Institutt for historiske studier (IHS). Som svar får han «Du er som medarbeider invitert til en samtale med dine nærmeste ledere. Det tilligger ikke verneombudet å ha noen rolle i slike møter.»

Steinnes svarte at han ikke formidlet egne synspunkter men andres, og derfor ville stille som tillitsvalgt, men får på ny beskjed om å komme i møtet som medarbeider.

Etter flere e-poster frem og tilbake går ledelsen med på at han stiller som tillitsvalgt, men vil likevel ikke gå med på at verneombudet også deltar på møtet.

«Det ligger ikke til din rolle verken i Forskerforbundet eller som IHS-ansatt å diktere hvem som skal delta på møtet,» skriver instituttleder Tor Einar Fagerland. Videre går det frem av e-postene at Fagerland ønsker å vite «hvem som har sagt hva». Det går frem av e-posten at hensikten er å kunne følge opp og fatte tiltak som kan bedre arbeidsmiljøet.

– Bør frykte NTNU-ledelsen

Over et år senere, i juni 2018 kom det frem at Steinnes skulle bli flyttet til et annet institutt. Vagstad mener det er episoden fra februar 2017 som er utløsende.

– Han har blitt behandlet akkurat sånn som man ikke skal behandles  ikke om man er hvem som helst, og særlig ikke som tillitsvalgt. Hvis de ansatte er rasjonelle så burde de frykte ledelsen ved NTNU, sier Vagstad.

– Hvorfor det?

– Det bør man når man ser hvordan de behandler en som har videreformidlet kritikk. De som står frem med kritikk risikerer flytting til et annet institutt.

– Er du sikker på at det er det som er bakgrunnen for at Steinnes har blitt omplassert?

– Vi er ikke sikre i det hele tatt.  Arbeidsgiver vil ikke si noe som helst – de legger lokk på hele saken.

NTNU: Flytting har rot i noe annet

Dekan Anne Kristine Børresen ved HF-fakultetet sier imidlertid til Forskerforum at tvangsflyttingen av Steinnes ikke handler om det som skjedde i februar i fjor.

– Det handler ikke om den saken, det har rot i noe helt annet, sier Børresen.

Hun vil imidlertid ikke si noe mer om hvorfor Steinnes ble omplassert, og begrunner det med at det er en personalsak.

Forskerforbundets lokallag ved NTNU har uttalt seg kritisk til at lokallaget ved UiB blander seg inn i en sak på NTNU. På spørsmål om Vagstad har vurdert hvordan saken tar seg ut, sett utenifra, sier han:

– Det har jeg tenkt masse på. Og det er grunnen til at jeg har ventet såpass lenge med å gå ut og støtte ham offentlig. Jeg skulle ønske at jeg ikke hadde trengt å gjøre det.

– Du har også fått kritikk fra lokallagsleder Jon Anders Risvaag ved NTNU. Hva tenker du om det?

– Risvåg sier at dette er utilbørlig og veldig spesielt. Jeg kan følge ham på halvveien, jeg syns det er veldig spesielt, men ikke utilbørlig. Det er spesielt at vi uttaler oss om en sak som ikke handler om vårt lokallag. Jeg tolket ham slik at han skal ha seg frabedt kritikk fra noen som ikke kjenner hele sakskomplekset. Det er standard arbeidsgiversnakk. Det må være mulig å kritisere når man ser noe som ser hakkenes galt ut. Jeg blir ikke hårsår av kritikk av noe som skjer her i Bergen, selv om jeg har bedre informasjon.

Steinar Vagstad er også styremedlem i Forskerforbundets hovedstyre. På spørsmål om hva han syns om Forskerforbundets behandling av saken svarer han:

– Det har jeg ikke lyst til å si noe om.

– Måten du går ut på kan tyde på at du ikke er så fornøyd?

– Det må en kunne si.

– Kan du utdype det?

– Nei, det har jeg ikke lyst til.

Etter det Forskerforum er kjent med skal saken behandles i et ekstraordinært styremøte i Forskerforbundets hovedstyre neste uke.

 

LES OGSÅ: