Liten interesse for innsteg
LUKK
Annonse
Annonse

Liten interesse for innsteg

Av Forskerforum

Publisert 11. desember 2014 kl. 14:26

Uten ekstra finansiering, ivrer ikke Universitetet i Oslo for innstegsstillinger.

Fakta
  • Arbeids- og sosialdepartementet fremmer forslag om adgang til midlertidig ansettelse for inntil 12 måneder på generelt grunnlag. Det må ikke foreligge særskilte grunner for at midlertidig ansettelse kan benyttes. Oppgavene som skal utføres kan være tidsavgrensede eller varige.
  • Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse begrenses med en fast karanteneperiode i de tilfellene arbeidsforholdet opphører. Ved avtaleperiodens slutt, vil arbeidsgiver stå fritt til enten å avslutte arbeidsforholdet (uten å oppgi grunn), eller å videreføre ansettelsen i fast stilling, eventuelt som en midlertidig ansettelse, men på et annet rettsgrunnlag. Dersom arbeidsforholdet avsluttes, inntrer en karantene, det vil si et forbud mot å ansette noen midlertidig på generelt grunnlag i en periode på tolv måneder for å utføre arbeidsoppgaver av samme art.
  • Det foreslås også en kvotebegrensning for antall arbeidstakere som kan være midlertidig ansatt på generelt grunnlag i virksomheten. Det foreslås at kvoten settes til maksimalt 15 prosent innen virksomheten.

Kilde: Prop 39L: Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold)

– Hovedbudskapet er at de aller fleste ikke er særlig positive.

Det var oppsummeringen til universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo (UiO), Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, for universitetsstyret sist uke, ifølge Uniforum.

Annonse

Avisen skriver at Kunnskapsdepartementets forslag til forskrift for såkalte innstegsstillinger akkurat har vært på intern høring på UiO. Flere instanser ved universitetet er kritiske til stillingstypen.

Topprekruttering

En innstegsstilling er en langvarig midlertidig stilling som fører til fast ansettelse dersom den ansatte innfrir kravene til stillingen. I sitt foreløpige høringssvar trekker UiO frem at stillingstypen ikke er særlig aktuell uten tilførsel av friske midler. Prøveordningen innebærer at det skal opprettes 300 stillinger nasjonalt, men det gis ingen ekstra finansiering utover institusjonenes normale tildelinger. Det vil i så fall binde opp midler som kunne gått til å opprette nye ordinære faste stillinger.

– Dette er et tiltak for å rekruttere helt i topp. Det forslaget ikke gjør, er å skaffe skikkelige karrierevilkår for alle de andre som ikke nødvendigvis ligger her, men som i dag er postdoktorer eller stipendiater. Og for denne gruppen må universitetene gjøre noe, sier viserektor Knut Fægri ifølge Uniforum. Han får støtte av styrerepresentanten for de midlertidig vitenskapelig ansatte:

– Det er en unntaksordning for de virkelig fremragende, og det bør man være mer tydelig på. Dette kommer ikke til å gjelde de fleste midlertidige forskere, men vil være en ordning for unge, lovende stjerneforskere av Moser-ekteparets kaliber, sier stipendiat Sofie Høgestøl til avisen.

Ekskluderer kvinner?

Hun sier samtidig at det kan være en god ordning, om ikke helt treffende for kvinner i akademia.

– Vi må se på dette som et positivt tilskudd for å kunne beholde fremragende talent som ellers ville reist til utlandet. Det er det jeg tror Kunnskapsdepartementet og institusjonene ser for seg nå, sier Høgestøl og legger til:

– Det blir seks år hvor de hele tiden vil være stresset over hvorvidt de kommer til å innfri de høye kravene eller ei. I USA mener flere at tenure track-systemet nesten ekskluderer kvinner, fordi det faller sammen i tid med perioden man er i etableringsfasen og har små barn.