Mange har søkt om penger til koronaforskning
LUKK

Mange har søkt om penger til koronaforskning

Av Lina Christensen

Publisert 20. mars 2020 kl. 14:22

114 fagmiljøer over hele landet har meldt interesse for hasteutlysningen av forskningsmidler. Mange kan bli avvist.

6. mars lyste Forskningsrådet ut inntil 30 millioner kroner til forskning på koronaviruset. Forskerne måtte tenke raskt, for interessen måtte meldes allerede halvannen uke etter utlysningen. Nå har 114 fagmiljøer over hele landet meldt sin interesse, skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

De innleverte skissene kommer fra mange fagdisipliner. Nær 60 av skissene kommer fra universitetene, 20 kommer fra forskningsinstituttene og 30 fra helseforetakene. Næringslivet er også koblet på i flere av skissene.

Helseforskningen dominerer, men på listen over søkere står også andre fag og miljøer, som Forsvarets forskningsinstitutt og Transportøkonomisk instiutt. Nord universitet har meldt inn et prosjekt for å undersøke sykdomsoverføring fra norske flaggermus og Høgskolen i Volda er interesserte i mediedekningen.

Her kan du se hele listen over søkere.

Svar rett over påske

– Forskningen skal bidra til å evaluere behandling og gi systematisk kunnskap om spredningen og effektene av viruset. Det er lovende å se at så mange sterke, norske forskningsmiljøer har meldt sin interesse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.

Forskningsrådet skriver at de vil jobbe for å behandle søknadene så raskt som mulig slik at svaret kan komme rett over påske.

– Jeg tror det vil komme mye god og nyttig forskning ut av disse midlene, men dessverre er det også trolig mange relevante prosjekter med høy kvalitet som vil få avslag. Vi vil sammen med norske myndigheter se på mulige tilleggsmidler for å kunne finansiere flere av prosjektene som har høy vitenskapelige kvalitet og åpenbart stor relevans i dagens situasjon, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Tiden er knapp

Forskningsrådet håper forskerne kan starte mens epidemien fortsatt er i en tidlig fase, for det er fortsatt mye som gjenstår å finne ut.

– Vi vet blant annet ikke hvor smittsomt viruset egentlig er, hva som bidrar til spredning, hvilke risikofaktorer som påvirker spredning og sykelighet og hvor alvorlig infeksjonen er. Vi trenger forskning som kan hjelpe oss å forstå viruset og evaluere effektene av ulike behandlingstiltak. Mye av dette bør vi også gjøre i internasjonalt samarbeid. Men vi ønsker også forskning på bredere samfunnsaspekter. Det er viktig å komme i gang med intervjuer og datainnsamling mens krisen pågår. Det er mye vi kan lære nå slik at vi er bedre rustet neste gang et virus bryter ut, sier Røttingen i pressemeldingen.

  • Les også: