Mange studenter dropper fortsatt ut. Tre av ti har har ikke fullført etter åtte år.
LUKK
Annonse
Annonse

Mange studenter dropper fortsatt ut. Tre av ti har har ikke fullført etter åtte år.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 20. august 2020

Det blir stadig flere som fullfører graden de starter på. Men fortsatt er det tre av ti som ikke har fullført en grad åtte år etter at de startet.

Det viser en nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Andelen studenter med fullført grad innen 8 år etter oppstart har aldri vært høyere enn blant studentene som startet i 2011.  Det har også vært en jevn økning siden 2001.

Annonse

I 2001-kullet fullførte 55 prosent en grad på universitets- og høgskolenivå i løpet av åtte år – 48 prosent av mennene og 60 prosent av kvinnene, skriver SSB.

–  Det er positivt at vi går i riktig retning, men dette må ikke bli en hvilepute for oss. Det er fortsatt over 30 prosent som ikke fullfører, noe som er svært uheldig for både enkeltindividene og oss som samfunn, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) i en pressemelding. 

Og selv om rapporten viser en postitiv trend, er han bekymret for den nye, digitale studiehverdagen som koronakrisen har medført. Han frykter det kan føre til mer frafall.  

–  Vi har fått en ny virkelighet, og denne virkeligheten må ikke føre til at vi mister enda flere studenter på veien. Digitalisering av forelesninger er ikke nok for å få et godt digitalt læringsmiljø. Dette ansvaret må utdanningsinstitusjonene ta på høyeste alvor, sier han.

SSB-tallene viser at blant  de som begynte på en universitets- og høgskoleutdanning for første gang i 2011 hadde fullført en grad på lavere nivå åtte år etter oppstart, og 25 prosent hadde fullført en grad på høyere nivå eller doktorgrad.

De yngre studentene fullfører oftere

Blant studentene som var 20 år eller yngre i 2011, og som begynte på en universitets- og høgskoleutdanning, fullførte rundt 80 prosent en utdanning i løpet av åtte år.

For aldersgruppen 21-24 år hadde om lag 70 prosent fullført en utdanning åtte år etter oppstart, mens i overkant av 60 prosent av studentene i aldersgruppen 25-29 år hadde fullført. For studentene i aldersgruppen 30-39 år ved oppstart i 2011 hadde 50 prosent fullført en utdanning på universitets- og høgskolenivå etter åtte år, og 25 prosent av studentene i aldersgruppen 40 år og eldre.

Nina Sandberg (Ap) i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget synes at frafallet fortsatt er for stort. Hun benytter anledningen til å rette skyts mot regjeringen.

 –  Det er bra at noen flere førstegangsstudenter fullfører, men frafallet er fortsatt for stort, og problemet vil bare øke med den politikken regjeringen fører. Vi er midt i en krise, men regjeringen kjører «business as usual».  Økonomisk nedgang og usikkert arbeidsmarked har medført rekordmange nye søkere til høyere utdanning, mange av dem voksne. Vi i Arbeiderpartiet vil at alle skal kunne bruke denne muligheten for å bygge kompetanse, men da trengs et krafttak for bedre studiekvalitet og å få flere gjennom høyere utdanning, sier hun i en skriftlig kommentar.

Hun hevder også at regjeringens såkalte ABE-kutt (avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt) i siste instans går utover studentene. Hun forventer at statsråden legger frem tiltak for bedre undervisningskvalitet, studentvelferd og krisestøtte til studenter med inntektssvikt.

Les også: