Mener HiOA og UiO bør fusjonere
LUKK

Mener HiOA og UiO bør fusjonere

Av Forskerforum

Publisert 25. september 2015 kl. 10:51

Høgskolen i Oslo og Akershus ønsker universitetstatus, men bør heller slå seg sammen med Universitetet i Oslo, mener rektor.

mener-hioa-og-uio-b-r-fusjonere


– HiOA posisjonerer seg virkelig med å kalle seg profesjonsuniversitet, sier Trond Blindheim.

mener-hioa-og-uio-b-r-fusjonere


– vi tilfredsstiller dagens, gjeldende, kriterier for å bli godkjent som universitet, sier Curt Rice.

Fakta
<

Det er rektoren ved Markedshøyskolen Trond Blindheim som ønsker seg et samlet universitet i Oslo. Mens Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har planer om å søke universitetsstatus, står Universitetet i Oslo overfor rykke ned fra plassen som Norges største universitet når NTNU-fusjonen iverksettes ved årsskiftet.

– Det mest naturlige ville vært å fusjonere HiOA og UiO. Da kunne UiO tatt tilbake sin gamle posisjon som Norges største universitet. Det er en utvikling som går i retning av mer fusjonering. Både i Danmark og Sverige har de hatt denne utviklinga, og nå er det vår tur, sier Blindheim til Uniforum.

– HiOA er et universitet

Men hverken UiO eller HiOA ønsker å fusjonere. Viserektor Ragnhild Hennum ved UiO ser ikke nødvendigheten av en fusjon mellom de to institusjonene.

– UiO og HiOA lever godt ved siden av hverandre og er to institusjoner med ulik profil. Fusjon er ikke alltid nødvendig for å få det beste ut av to institusjoner, sier hun til Uniforum.

Samtidig pågår diskusjonen ved HiOA om når høyskolen skal kunne søke om universitetsstatus. Høyskoleavisen Khrono skriver at rektor Curt Rice ønsker universitetsstatus så raskt som mulig, før de varslede nye og skjerpede kravene inntreffer.

– Vi er de facto et universitet, både fordi vi tilfredsstiller dagens, gjeldende, kriterier for å bli godkjent som universitet, og fordi vi er et universitet ut fra internasjonale standarder, sier Rice til Khrono.

– Som å ha to operaer i Oslo

Blindheim er ikke så overbevist om at HiOA vil lykkes med å bli universitet med det første, men dersom Oslo får et nytt universitet, er ikke det nødvendigvis godt nytt heller.

– HiOA posisjonerer seg virkelig med å kalle seg profesjonsuniversitet. Det er en skikkelig god idé, og viser vilje til praksisnærhet og bransjeretting. (…) Selv om dette med profesjonsuniversitet er bra, kan det like gjerne legges under UiO. Argumentene for å ha et profesjonsrettet universitet er gode, men argumentene mot fusjonering er dårlige. Det er pussig å ha to universiteter i denne lille byen, det er som om vi skulle hatt to operaer, sier Blindheim til Uniforum.