Miljøsjefen ved UiO sier opp: – Jeg kunne ikke forsvare å jobbe med dette lenger
LUKK
Annonse
Annonse

Miljøsjefen ved UiO sier opp: – Jeg kunne ikke forsvare å jobbe med dette lenger

Av Jørgen Svarstad

Publisert 22. oktober 2020

Miljøsjef ved Universitetet i Oslo (UiO) Øystein Liverød slutter i jobben. Grunnen er at han mener UiO ikke er villige til å gjøre nok for å redusere klimaavtrykket.

Det skriver Uniforum.

I 2019 la Universitetet i Oslo (UiO) frem sitt såkalte klimaregnskap, som kartla det samlede klimaavtrykket til universitetet.

Annonse

Men Liverød sier til Uniforum at han syntes arbeidet med å kutte klimautslipp gikk veldig tregt etter at regnskapet ble lansert.

– Da visste vi hva vi burde gjøre og hva mer vi burde gjøre. Da gikk det ikke raskt nok, sier han til avisen.

– Jeg kunne ikke forsvare å jobbe med dette lenger.  Derfor valgte jeg å si opp og si fra på en fin måte og kalle en spade for en spade. Det er et kjempepotensial hos UiO, sier han.

Liverød skal nå jobbe med bærekraft i et konsulentfirma.

På universitetet jobbet Liverød med å lage klimaregnskapet. Da tenkte han at det naturlige skrittet måtte være å redusere klimaavtrykket, for eksempel få ned tallet på flyreiser og redusere papirbruken. Han jobbet blant annet med kutt på driftssiden.

«Ting tar tid»

– Det viste seg at dette arbeidet tok svært lang tid, for det ble ikke prioritert like høyt som jeg mener det burde, sier til Uniforum.

Han sier han ble møtt med holdningen om at «ting tar tid», og at ting blir utsatt.

Han viser blant annet til at arbeidet med UiOs kommende klima- og miljøstrategi er forsinket.

Liverød mener bærekraftsarbeidet må koordineres bedre, og foreslår at det opprettes en egen fagavdeling for bærekraft.

– Vi kan ikke la enhetene stå alene om å gjøre ting. Alle institutter, fakulteter og museer må bidra og gjøre sitt, men vi må ha støtte fra sentralt hold, og da er det ikke nok at en miljøsjef roter seg inn i mange ulike initiativer, sier han.

Slik svarer universitetsdirektøren

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen skriver i en epost til Uniforum at han at skjønner at Øystein Liverød er utålmodig, og sier at UiO også er det. Han sier at er bærekraft sentralt i UiOs strategi frem mot 2030. Han viser til at det er etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal utarbeide en helhetlig klima- og miljøstrategi, og tar sikte på at styret skal behandle strategien medio 2021.

Han sier også at målsetningen er at hele universitetet skal involveres i arbeidet med å nå klimamålene.

Arbeidet med å redusere klimagassutslipp er godt i gang, sier han. Han forteller at de har jobbet med å få et solid kunnskapsgrunnlag, blant annet fra reiseoperatørene.

Fra neste år skal klimaregnskapet brytes ned ned på nivået til enhetene. Da blir det letter å sette i verk lokale tiltak, sier han.

Les også: