Når meteorologene streiker, uteblir farevarslene
LUKK

Når meteorologene streiker, uteblir farevarslene

Av Lina Christensen og Asle Olav Rønning

Publisert 4. juni 2024 kl. 15:44

Rundt 50 ansatte tas ut i streik ved Meteorologisk institutt onsdag. Instituttet har allerede satt krisestab.

– Streikeviljen, den er stor. Vi er ved godt mot, sier Pernille Borander, lokal tillitsvalgt og streikeleder ved Meteorologisk institutt.

Sammen med fire andre streikende TV-meteorologer, har hun rigget seg til med Unio-bannere og gule vester foran Meteorologisk institutt ved Blindern i Oslo.

I første omgang har instituttets ansikter utad, tv-meteorologene, blitt tatt ut. Det vil si at Dagsrevyen måtte kjøre uten værmelding mandag kveld. Men når meteorologene streiker, får det langt større konsekvenser enn at værmeldingene uteblir. Onsdag trappes streiken opp og ytterligere 52 ansatte ved Meteorologisk institutt tas ut i streik. Det får konsekvenser for luftfarten, som er avhengig av landingsvarsler og farevarsler. Allerede nå er det varslet full stans i helikoptertrafikken fra Sola, Flesland og Florø til oljeplattformene i Nordsjøen. Foreløpig har ikke instituttet fått dispensasjon for kritiske leveranser.

– Da vil det gå enda mer utover den generelle driften, sier Borander, og viser til at de har ansatte som jobber med alt fra klima til utvikling av modeller.

– Da er det ikke bare statsmeteorologer, for å si det sånn.

Når tv-meteorologene streiker, blir det ikke noe værvarsel på NRK. Foto: Lina Christensen

Enklere å streike om prinsipper

For statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe, er det enklere å streike for å beholde to tariffavtaler i staten, enn om det bare skulle handlet om kroner og øre.

– Prinsipper er mye lettere å streike for. Om man får noen kroner mer eller mindre det ene året, er det bare kortvarig. Det vil jevne seg ut det neste året uansett, for eksempel med mindre glidning. Prinsipper som du ikke kan reversere så lett, er noe helt annet, sier Walløe, som selv var tillitsvalgt og streikeleder forrige gang det var streik i staten, i 2012.

– Vi har den største avtalen, og vi er fornøyde med opplegget. Da ville det vært rart om vi skal bli presset til å gå med på noe vi ikke ønsker.

Han har selv merket hvordan meteorologkollegaer i større grad finner seg jobb hos ikke-statlige arbeidsgivere, og at det er vanskeligere å rekruttere enn før.

– Det er ikke lenger selvsagt at en statsmeteorolog blir her hele karrieren, sier Walløe.

Statsmeteorolog Espen Biseth Granan, foreløpelig på jobb, men tatt ut i streik fra onsdag. Foto: Lina Christensen

– Det blir ikke gjort

– Som man ser sitter ingen her i dag. De er i streik, sier statsmeteorolog Espen Biseth Granan, som viser Forskerforum rundt i salen der statsmeteorologene vanligvis jobber med værvarsling og pressehenvendelser. Enn så lenge holder Granan fortet, men fra onsdag er også han del av streikeuttaket.

– Det er flere telefoner jeg må avvise fra media som ringer om været. Da må jeg si «beklager, meteorologen streiker i dag», sier han, og peker på en tavle med værvarsel fra Yr:

– Som du ser, er det ventet masse nedbør for Oslo i morgen. Kanskje det burde blitt vurdert om det skal sendes et farevarsel. Det blir ikke gjort.

I motsatt ende av de tomme kontorpultene til statsmeteorologene, holder flymeteorologene til. Det er dem som lager varsler for helikoptertrafikken til oljeriggene. I tillegg står de får varslene til Gardermoen og de andre flyplassene på Østlandet. Tilsvarende stillinger finnes også for flyplassene på Vestlandet og i Nord-Norge. Men hvis ikke konflikten løser seg innen onsdag, vil de aller fleste med disse ansvarsområdene gå ut i streik.

– Er det mye vind, kan det bli turbulens. Hvis våre prognoser tilsier at det blir kraftig turbulens, så gir vi beskjed om det. Men det er klart at når den stillingen er i streik, så er det ikke sikkert det blir gjort, sier Granan.

Krise

Konsekvensene av Unios opptrapping av streiken kan bli betydelige. Værvarslingsdirektør Bård Fjukstad ved Meteorologisk institutt sier at instituttet allerede har satt krisestab.

− Meteorologisk institutt behandler situasjonen som en krise og har gjort det siden helga, sier Fjukstad.

Han beskriver situasjonen som alvorlig.

− Viktige leveranser for hele Sør-Norge er stanset. Det blir ingen farevarsler, og heller ikke landingsvarsler for luftfarten, sier han.

Streiken rammer også varsler knyttet til strålevern og beredskap knyttet til oljevern. Fjukstad sier at instituttet har bedt om dispensasjon fra streiken for 23 av Unios medlemmer som skal ut i streik fra onsdag, men at Unio har avslått søknaden for samtlige.

− Dette er første gang Meteorologisk institutt ikke har fått dispensasjon, sier han.

Les også: