NIFU mister kontrakt til rundt 16 millioner. Frykter nedbemanning.
LUKK
Annonse
Annonse

NIFU mister kontrakt til rundt 16 millioner. Frykter nedbemanning.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 8. desember 2020 kl. 23:34

Forskningsinstituttet NIFU har levert offisiell forskningsstatistikk i over 50 år. Nå er det snart slutt.

Som Forskerforum skriver i dag, har forskningsinstituttet NIFU mistet avtalen de har med Forskningsrådet om å levere offisiell forsknings- og utviklingsstatistikk (FoU-statistikk).

Altså tall på alt fra hvor mye penger Norge bruker på forskning, til hvor mye norske forskere publiserer.

Denne oppgaven har NIFU hatt i over 50 år. Grunnen til at de mister oppdraget, er at Kunnskapsdepartementet har funnet ut at denne type avtaler ikke kan gis de NIFU uten at oppdraget har vært på anbud.

Men departementet ønsker ikke å legge ut offisiell statistikk på anbud. Derfor blir det trolig Statistisk sentralbyrå (SSB) som overtar jobben.

– Blir veldig krevende for NIFU 

På NIFU er de urolige. For det vil merkes godt hvis de mister denne oppgaven. Produksjon av FoU-statistikk utgjør rundt 15-16 prosent av omsetningen til NIFU, opplyser direktør Vibeke Opheim.

Det tilsvarer omkring 16-17 millioner kroner i året.

Hvor sannsynlig er det at det blir nedbemanning? 

– Det er veldig vanskelig å si noe om når vi vet så lite om hva som vil skje fremover. Det er avhengig av hvordan markedet blir framover, og at det blir utlyst forskningsoppdrag på de fagfeltene som dagens statistikkavtale med Forskningsrådet dekker, sier hun.

Opheim sier at NIFU er vant til å konkurrere om oppdrag.

– Men uten finansieringer fra utlysninger og oppdrag blir det veldig krevende for et forskningsinstitutt som NIFU, sier Opheim. 

Åtte ansatte lager statistikken

NIFU får en betydelig del av inntektene sine fra oppdrag. Bare rundt 14-15 prosent av budsjettet deres er bevilgninger fra staten. 

– Det er klart at hvis vi mister 16 prosent av omsetningen vår, og uten nye muligheter for faglig finansiering, sier det seg selv at det blir vanskelig å opprettholde vår faglige stab, sier Opheim.

Mye av FoU-statistikken NIFU samler inn presenteres i den årlige Indikatorrapporten til Forskningsrådet. Her er 2019-utgaven, som var på nesten 400 sider.

Hun forteller at det er rundt åtte NIFU-ansatte som har produksjon av FoU-statistikk som sin hovedoppgave.

I tillegg er det 4-6 personer som, i større eller mindre grad, jobber med andre oppgaver under statistikkavtalen mellom NIFU og Forskningsrådet. Dette er blant annet formidling av resultater fra statistikken, redaktøransvar for Indiktatorrapporten til Forskningsrådet og analyse av statsbudsjettet.

Opheim sier hun håper det blir lyst ut forskningsmidler for analyse av FoU-statistikken.

– Å ha gode og uavhengige analyser av dette også fremover, er svært viktig. Det tar lang tid å bygge opp et solid fagmiljø, men dessverre kort tid å bygge ned et fagmiljø, sier Opheim.

Tillitsvalgt: – Reell fare for nedbemanning

Kristoffer Rørstad er tillitsvalgt for Forskerforbundet og jobber selv i avdelingen som lager FoU-statistikken.  

– Hvilke konsekvenser kan dette får for avdelingen? 

– Det er vanskelig å si. Selv om det nå er bestemt at SSB skal overta statistikkproduksjonen fra 2022, er det fremdeles mye som er uavklart. For eksempel hvilke delprosjekter som følger avtalen og hvilke som eventuelt vil bli utlyst. Men når NIFU ikke lenger har oppdraget, mister vi inntektene. Dette vil kunne gå ut over arbeidsplassene og det er en reell fare for at det blir nedbemanning på vår avdeling. En del vil nok måtte skaffe seg nye jobber, vil jeg tro.   

– Hvordan har det blitt mottatt blant de ansatte? 

– Det er en dårlig nyhet å få. Mange har jobbet lenge med statistikkproduksjon på NIFU, og noen mer enn 20 år. Det er en usikkerhet om hva som vil skje, sier han.   

Han håper at folk får tilbud om å bli med på lasset til den nye statistikkprodusenten og at det blir gode løsninger både for den enkelte, for NIFU og for SSB.

Flere uavklarte spørsmål

Hvis departementet og SSB blir enige om en avtale, flyttes statistikken over til SSB fra 2022.

I et brev til NIFU skriver Kunnskapsdepartementet at de i de kommende månedene blant annet skal utrede:

  • Hvilke av oppgavene i avtalen mellom NIFU og Forskningsrådet som bør overføres til SSB.
  • Hvilke som fortsatt bør håndteres av Forskningsrådet.
  • Eventuelt hvilke oppgvaver som eventuelt skal lyses ut i konkuranse.

Departementsråd: – Ikke noe vi ønsker

På spørsmål om NIFU-ansatte bør bli med over tid SSB, svarer departementsråd i Kunnskapsdepartementet Petter Skarheim:

– Vi har ikke snakket med SSB om dette. NIFU har over flere tiår hatt statistikkoppgavene og besitter derfor en unik spesialkompetanse. Det hadde selvsagt vært en fordel om den kompetansen ble beholdt, men det er det for tidlig å si noe om

Han understreker at de ikke har noe å utsette på jobben NIFU har gjort. 

– Faglig sett er jo vi og alle andre kjempefornøyde med jobben NIFU har gjort. Ut fra en faglig vurdering er jo ikke dette noe vi ønsker. Men vi ser jo poenget med at det skal være en statlig aktør som skal ha ansvaret for offisiell norsk statistikk, det ville ikke vært gunstig om den skulle ut på anbud hvert 4., 5., eller 6. år.  

Les også: