Saksøker Norce for usaklig oppsigelse
LUKK

Saksøker Norce for usaklig oppsigelse

Av Jørgen Svarstad

Publisert 4. november 2020 kl. 11:11

Forskningskonsernet Norce har sagt opp 21 medarbeidere. Nå går flere av dem til sak, skriver Khrono.

Økonomiske problemer førte til at forsknsgiganten Norce så seg nødt til å nedbemanne i høst.

I alt 21 ansatte ble sagt opp. I tillegg ble 30 ansatte omplassert.

Nå går flere av dem til rettsak, skriver Khrono. Ifølge avisen er vil det bli anlagt «inntil ti søksmål mot Norce» som følge av oppsigelser og nedbemanning. De første sakene er allerede innmeldt til tingrettene der selskapet eller de ansatte hører hjemme, skriver avisen.

Fakta
FAKTA OM NORCE

Forskningsinstituttet Norce ble stiftet i 2017.

Blant institusjonene som er innlemmet i Norce, er Uni Research AS , Norut, Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS, Agderforskning AS og Teknova AS.

Norce har ifølge egne nettsider over 700 ansatte.

Norce har virksomhet i Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø, Haugesund, Kristiansand, Grimstad, Bodø, Bardu, Alta og Svalbard.

Fire av de oppsagte er medlemmer av Forskerforbundet. Hovedtillitsvalgt Atle Blomgren i Forskerforbundet sier til Forskerforum at flere medlemmer i fagforeningen vurderer søksmål for usaklig oppsigelse.

– Jeg kjenner til at medlemmer vurderer det. Det er ikke usannsynlig at medlemmer av Forskerforbundet kommer til å stevne Norce, sier han.

Han sier at de fire medlemmene jobbet ved ulike avdelinger og steder i organisasjonen, og at det er både forskere og administrativt ansatte.

– De som har blitt sagt opp har i snitt lang ansenitet, sier han.

Leder av juridisk seksjon i Forskerforbundet Ann Turid Opstad opplyser til Forskerforum at Forskerforbundet gir «bistand til søksmål i to saker», men vil ikke kommentere de konkrete sakene.

På berammingslisten til norske domstoler har Forskerforum kun funnet én Norce-sak.

Det er en forsker ved Norce i Haugesund som har stevnet Norce for usaklig oppsigelse. Forskeren er representert av en advokat i fagforeningen Samfunnsviterne.

Ifølge Khrono er det ulikt hva de enkelte Norce-oppsagte trekker inn for domstolene. For noen handler det om tap av pensjonsrettigheter.

Forskerforum har tidligere skrevet at det er 20 ansatte som ble oppsagt i Norce. Tallet er nå oppjustert til 21, opplyser Atle Blomgren.

Les også: