Nok en forskningsskandale har rammet Kina. Nå er 483 forskere tatt i juks.
LUKK

Nok en forskningsskandale har rammet Kina. Nå er 483 forskere tatt i juks.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 9. august 2017 kl. 00:23

De kinesiske forskerne brukte en velkjent juksemetode. Stort publiseringspress får skylden for de mange fuskesakene de siste årene.

En skandale har rammet kinesisk forskning. Etter en omfattende granskning har det kinesiske departementet for vitenskap og teknologi nå konkludert med at nesten 500 forskere har gjort seg skyldige i vitenskapelig uredelighet. De skal forfalsket eller bidratt til å forfalske fagfellevurderingene av forskningsartikler som de har fått publisert.

Etterforskningen startet etter at kreftforskningstidsskriftet Tumor Biology i april i år tilbakekalte 107 artikler av kinesiske forfattere publisert mellom 2012 og 2016. Tidsskriftet utgis av amerikanske Springer Publishing. Sjefsredaktør Torgny Stigbrand ved Umeå universitet i Sverige uttalte at det «etter grundige undersøkelser var sterk grunn til å tro at prosessen med fagfellevurdering var blitt kompromitert».

Jukserne brukte et velkjent triks. Før en forskningsartikkel blir publisert i et vitenskapelig tidsskrift, blir den som kjent kvalitetssikret – fagfellevurdert – av andre forskere. De gir tilbakemeldinger og anbefaler om artikkelen skal publiseres eller ikke. Ofte blir artikkelforfatteren selv bedt om å selv foreslå navn på fagfeller, siden det ofte er få andre som kjenner feltet godt nok.

– Artiklene ble sendt med forslag til fagfellevurderere, som hadde ekte forskernavn, men fabrikkerte e-post-adresser, uttalte Peter Butler, representant for Tumor Biologys forlag Springer, i april.

Det var forfatterene selv eller deres medsammensvorne, som i noen tilfeller var innleide konsulenter, som disponerte e-postadressene. De skrev rosende omtaler av artiklene, som bidro til at de ble antatt av tidsskriftet.

Les også: Svenske forskere tatt i juks

Kina på verstingtoppen 

Juks med fagfellevurderinger er mer utbredt blant kinesiske forskere enn forskere fra noe annet land. Tre fjerdedeler av de 250 vitenskapelige som har blitt trukket fra tidsskrifter i perioden 2012-2015 på grunn av uregelmessigheter med fagfellevurderingene, ble skrevet av kinesiske forskere. Det viser en studie publisert Postgraduate Medical Journal i fjor. Forfatterne bak artikkelen skriver at publiseringspress ved kinesiske universiteter kan være noe av forklaringen.

– Forskere er mer ivrige på å publisere enn før, men har mindre bevissthet om publiseringsetikken, skriver forfatterne.
De påpeker at tidsskrifter på lavt nivå («low impact journals») har begrensede ressurser til å sjekke fagfellene som forfatterne foreslår.

Les også: Etter å ha levert denne oppgaven, ble studenten utestengt fra universitetet

Får profesjonell hjelp til å jukse

Til The Wall Street Journal forteller Charlotte Haug i organisasjonen Committee on Publication Ethics at mange kinesiske forskere som ikke snakker engelsk, betaler firmaer for å hjelpe dem med å få publisert arktikler. Noen av disse tilbyr mer enn bare språkvask, men kan også opprette falske identiteter til fagfeller, sier hun.
– Vi tror ikke kinesiske forskere er verre enn andre. Men vi vet at presset for å publisere, for eksempel i vestlige tidsskrifter, er enormt i Kina, sier hun.
– En mulig årsak til de høye tallene i Kina er de store bonusene om utbetales til forskere som publiserer i prestisjetunge tidsskrifter, sier Ivan Oransky, en av grunnleggerne av nettsiden Retraction Watch, som rapporterer om forskningsjuks og tilbakekalling av forskning.

Les også: Forskere kaller PISA-undersøkelsen for «juks og bedrag»

I Tumor Biology-saken har kinesiske myndigheter i sin gransking koblet 521 forskere til de 107 artiklene i tidsskriftet.

De presenterte sine konklusjoner på en pressekonferanse i slutten av juli:
*Totalt har 483 personer har opptrådt uredelig.
*Av disse er 102 av disse er hovedansvarlige og 70 medansvarlige.
*314 personer hadde ikke deltatt direkte i jukset. De må ifølge granskerne likevel bære noe av ansvaret fordi de, som medforfattere, ikke hadde undersøkt godt nok at ting ble gjort etter boka.
*11 personer ble renvasket.
*24 personer er fortsatt under etterforskning.

Les også: – Norske forskere må samarbeide mer med Kina

Strenge reaksjoner

Forskerne har fått strenge reaksjoner. Flere har blitt midlertidig nektet å delta i forskningsprogrammer. Utmerkelser og finansiering er også trukket tilbake.
Kinas departement for vitenskap og teknologi har uttalt at saken har forårsaket alvorlig skade på landets internasjonale rykte innenfor forskning og på «verdigheten til kinesiske forskere».

Kinas ønske om å bli verdens ledende forsknings- og teknologinasjon har gjort dem til verdens nest største produsent av vitenskapelige artikler. Men publiseringspresset har hatt sin pris, fremholder flere.

Få flere kommentarer og nyheter om forskning og høyere utdanning: Følg Forskerforum på Facebook. 

Legemiddelindustrien: Fant juks i nesten alle ledd 

De senere år har det vært flere forskningsskandaler innenfor medisin og biologi. I fjor gransket for eksempel Kinas mat- og legemiddeltilsyn den farmasøytiske industrien. De undersøkte 1622 kliniske studier brukt i fremstillingen av nye legemidler som ventet på godkjenning. Men her fant de juks i nesten alle ledd. Selskapene hadde gjemt eller slettet resultater som viste mulige uheldige sideeffekter og manipulert data som ikke viste de ønskede resultatene, skriver Science Alert. 80 prosent av dataene oppfylte ikke analysekravene, de var ufullstendige eller ikke-eksisterende, ifølge tilsynsmyndighetene. Flere av resultatene fra de kliniske studiene ble skrevet ned før studiene fant sted. Granskningen førte til at 80 prosent av søknadene om godkjenning ble trukket.

Les også: Frittalende kinesisk forsker sparket 

I 2015 trakk åpen tilgang-tidsskriftet BioMed Central i Storbritannia tilbake 43 artikler etter mistanke om falske fagfellevurderinger. 41 av artiklene var skrevet av kinesere.  Tidsskriftet sa i en uttalelse at de hadde indikasjoner på at forfattere hadde fått profesjonell juksehjelp.

«Det vi har funnet kan tyde på at noen tredjeparts selskaper kan tilby tjenester til forfattere som inkluderer fabrikkert kontaktinformasjon til fagfellevurderere under vurderingsprosessen, og deretter leverer vurderinger fra disse fabrikkerte adressene.»

Ifølge tidsskriftet virket det som om selskapene hjalp forfatterne med redigering og andre praktiske ting i forbindelse med levering av artikkelen. Men de fikk ikke bekreftet om selskapene også foreslo de falske fagfellevurdererne, eller om det var forfatterne selv som hadde foreslått de falske navnene.

Gjennom tre tiår har USA vært på topp når det gjelder antall tilbakekalte forskningsartikler. Men i 2009 overtok Kina den plassen, ifølge en studie fra University of California.

I 2015 oppfordret Lancet, et topptidsskrift innen medisin, kinesiske myndigheter om å gjøre en større innsats for å forhindre plagiat og juks i forskning. Tidsskriftet viste til at OECD har spådd at Kina vil passere USA, Europa og Japan og bli verdens ledende forsknings- og utviklingsøkonomi innen 2019.

«Men forskningsintegriteten har ikke holdt følge, og vitenskapelig uredelighet som fabrikkering, falsifisering, plagiering og skyggeforfattere truer med å overskygge Kinas prestasjoner. I tillegg til skyggeforfattere har det nå kommet et nytt fenomen: skygge-fagfellevurderere», står det i lederen. 

Og videre:

«Selv om forskningsjuks er en global bekymring, kan det være noen særlige aspekter som gjør Kina spesielt utsatt. En mulig forklaring er et evalueringssystem som avhenger sterkt av forskningsresultater».

Les også: